Kestävä rahoitus

Finanssiala torjuu ilmastonmuutosta kestävän rahoituksen keinoin

  • Finanssiala ry kannattaa toimia, joilla saavutetaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet.
  • Tuemme EU:n kestävän rahoituksen sääntelyhankkeiden tavoitteita, mutta toivomme samalla, että markkinoilla säilytetään joustavuus toteuttaa erilaisia kestävän rahoituksen liiketoimintamalleja.  Yrityksillä on oltava vapaus innovoida.
  • Viime vuosien kokemukset ovat osoittaneet, että kestävä rahoitus on laajuutensa vuoksi vaikea ilmiö säännellä. Koska sääntely vaikuttaa useamman vuosikymmenen säteellä tehtäviin investointeihin, sen valmistelun on oltava erityisen huolellista ja perustuttava riittävään vaikutusten arviointiin.
  • Keskeisimmät kestävän rahoituksen lakihankkeet ovat taksonomia-asetus ja institutionaalisia sijoittajia ja sijoitustuotteita koskeva asetus tiedonantovelvoitteista.

Kestävä rahoitus tarkoittaa finanssialan liiketoimintoja, joilla edistetään kestävän kehityksen tavoitteita. Nimensä mukaisesti se liittyy useimmiten lainarahoitukseen tai sijoittamiseen sekä vakuutusyhtiöiden osalta vakuutuskäytäntöihin. EU on säännellyt viime vuosina kestävän rahoituksen sijoitustoimintoja, ja pankkivalvojat ovat luoneet ohjeistusta kestävyysriskien huomioimisesta lainanannossa.

Yksi tämän hetken keskeisimmistä kestävän rahoituksen lakihankkeista on taksonomia-asetus, joka antaa sijoitusten kestävyysvaikutusten arviointiin yhteisen EU-tason kriteeristön. Taksonomia eli kestävyyden luokitusjärjestelmä muodostaa perustan monille meneillään oleville lakimuutoksille.

Finanssiala ry kannattaa  tieteeseen ja Pariisin sopimuksen tavoitteisiin  perustuvia  kestävyysluokitteluja. Luokittelut tulisi rakentaa komission nimittämän  asiantuntijatyöryhmän (TEG) suosituksille. Olemme kommentoineet muun muassa rakennusten energiatehokkuuteen ja metsäteollisuuteen liittyviä komission esityksiä, jotka poikkesivat huomattavasti TEGin suosituksista.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt