Vakuutusten eurooppalaiset yhteistakuujärjestelmät

Eurooppalaista yhteistakuuta ei tarvita
– nykyiset kansalliset
ratkaisut ovat riittäviä

Vakuutusyhtiöiden konkurssitilanteisiin ei tarvita EU:n laajuisia järjestelyjä.

Suomessa on jo voimassa laaja yhteistakuu lakisääteisissä vakuutuksissa. Lisäksi kuluttajalla on vakuutusyhtiön konkurssitilanteessa etusija.

Vakuutusyhtiöiden voimassa oleva EU-tasoinen vakavaraisuussäännöstö Solvenssi II estää jo nyt konkursseja tehokkaasti.

Vakuutusyhtiöiden yhteistakuujärjestelmä tarkoittaa sitä, että konkurssitilanteessa muut yhtiöt vastaisivat vakuutuskorvausten suorittamisesta tai vakuutussopimusten jatkamisesta. EU-tason kaavailuissa määrättäisiin lainsäädännöllä jokaiseen jäsenmaahan omat yhteistakuujärjestelmät, joita pyrittäisiin koordinoimaan rajat ylittävien tilanteiden varalta.

 

EU-tason kaavailuissa on hahmoteltu myös jopa sellaista tulevaisuuden yhteistakuun mallia, jossa eri jäsenmaiden vakuutusyhtiöt vastaisivat myös muissa jäsenmaissa sijaitsevien vakuutusyhtiöiden konkurssitilanteissa korvausten suorittamisesta.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Lainsäädäntö

Piritta Poikonen

Johtava lakimies

Henki- ja työeläkevakuutus