EU

Euroopan unionin jäsenyys on keskeinen osa Suomen poliittista ja taloudellista identiteettiä. Suomalaisen finanssialan etu on, että meillä on Euroopan unionissa yhteiset pelisäännöt, yhdenmukainen valvonta ja laadukas sijoittajansuoja. Näillä periaatteilla turvataan rahoitusmarkkinoiden vakaus ja luotettavuus Euroopassa.

Suomalainen finanssiala on tukenut vahvasti Suomen EU- ja EMU-jäsenyyttä ja näkee tärkeänä, että Suomi on jatkossakin aktiivisesti mukana kehittämässä ja vahvistamassa EU:ta.

EU:n tulee keskittyä aiempaa harvempiin politiikka-alueisiin mutta mennä niissä syvemmälle. Tämä auttaa fokusoimaan EU:n toimintaa ja mahdollistaa sääntelyn vähentämisen vähemmän tärkeiksi koetuilla alueilla. Olennaista on reilun kilpailun edellytysten vahvistaminen koko EU:n tasolla niin finanssi- kuin muillakin markkinoilla. Samalla on pidettävä huolta EU:n kilpailukyvystä suhteessa muihin talousalueisiin.

Tarvittaessa jäsenmaat voivat edetä joillain politiikka-alueilla myös eritahtisesti, mikäli kaikki eivät ole halukkaita osallistumaan yhteistyön syventämiseen. Tällöinkin olennaista on turvata yhteismarkkinoiden toimivuus ja reilun kilpailun edellytykset. EU:n sisälle ei saa luoda keinotekoisia rajoja, jotka pirstovat markkinoita ja heikentävät niiden toimintaa.    

Pankkiunionin tavoitteena on lisätä euroalueen rahoitusjärjestelyn vakautta, heikentää pankkien ja valtioiden välistä kytköstä sekä edistää reilua kilpailua Suomalainen finanssiala on tukenut pankkiunionin luomista. Pankkiunionin yhteisvastuun lisäämisessä on edettävä varovasti. Pankkien nykyiset ongelmat on korjattava ja riskejä vähennettävä ennen kuin yhteisessä talletussuojassa voidaan edetä.

Rauhaa, rakkautta ja rahaa – EU:n tulevaisuus

Eurooppalaisten hyvinvointia ja talouskasvua voidaan vahvistaa, kun perustavanlaatuiset rakenteet ovat kunnossa. Ihmisten on tärkeä elää sovussa erilaisuudesta ja näkemyseroista huolimatta. Tarvitsemme uusia eurooppalaisia. Euroja syntyy, kun meillä on riittävästi työtä ja yrittäjyyttä. Tämän takia Euroopan unioni tarvitsee nyt erityisesti rauhaa, rakkautta ja rahaa.

EU:ssa parhaillaan menossa olevan tulevaisuuskonferenssin ajatuksena on aktivoida kansalaisia ja eri toimijoita käymään vuoropuhelua Euroopan tulevaisuudesta. Tavoitteena on varmistaa eurooppalaisen demokratian toimivuus ja jatkuvuus. Suomalainen finanssiala haluaa tuoda oman panoksemme tähän.

Rauhaa, rakkautta ja rahaa oli teemana FA:n järjestämässä Finanssi-illassa 8.11.2021. Alla tallenteet tilaisuuden puheenvuoroista. Sinun on sallittava evästeet selaimessasi, jotta voit katsoa videot.

Salli kaikki evästeet, jotta voit nähdä tämän sisällön.

Onko EU tulevaisuudessa löyhä, tiivistyvä vai kahden kerroksen liitto? Keskustelemassa Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn ja Sitran yliasiamies Jyrki Katainen.

Rauhaa, rakkautta ja rahaa – tulevaisuuden EU? Keskustelemassa: Finanssiala ry:n hallituksen puheenjohtaja Timo Ritakallio, Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi ja Euroopan liberaalinuorten Ida-Maria Skytte (r.)

Salli kaikki evästeet, jotta voit nähdä tämän sisällön.

Unelmani EU – miten Suomen pitää tulevaisuudessa asemoitua unionissa? Keskustelemassa vihreiden Atte Harjanne, perussuomalaisten Sakari Puisto ja EVAn johtaja Emilia Kullas.

Muokkaako EU:n sääntelyvalta maailmaa jatkossa? Columbian yliopiston oikeustieteen professori Anu Bradfordin puheenvuoro.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt