Työehtosopimukset ja -neuvottelut

Neuvottelut hoitaa Palta

Finanssiala ry ja sen jäsenyritykset ovat Palvelualojen työnantajat Paltan työmarkkinajäseniä. Palta vastaa sekä rahoitus- että vakuutusalan työehtoneuvotteluista ja -sopimuksista. FA ja Palta huolehtivat yhdessä työntekijäliittojen kanssa finanssityön kehittämisestä.

FA ja sen jäsenyritykset ovat vuoden 2019 alusta alkaen Paltan työmarkkinajäseniä. Palta vastaa finanssialan työehtoneuvotteluista ja -sopimuksista. Paltan vastuulla on suurin osa kaikista Suomessa sovellettavista työehtosopimuksista.

Palta neuvottelee pankkeja sekä rahoitus- ja korttiyhtiöitä sitovan rahoitusalan työehtosopimuksen Ammattiliitto Pro ry:n, Ammattiliitto Unio ry:n (aikaisemmin Nousu) ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n kanssa. Ammattiliitto Pro ry:n kanssa Palta neuvottelee vakuutusalaa sitovan työehtosopimuksen. Molemmat alan työehtosopimukset ovat yleissitovia.

Finanssiala ry:n hallitus ja Paltan sopimusalaryhmä ohjaavat finanssialan työehtosopimusneuvotteluja. FA:n hallituksen puoltaessa neuvoteltujen työehtosopimusten hyväksymistä sopimukset hyväksytään myös Paltan toimivaltaisissa toimielimissä.

Palta tarjoaa FA:n jäsenyritykselle neuvontaa muun muassa sopimusten soveltamisessa ja työsuhdeasioiden tulkinnassa. Työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki, laki yhteistoiminnasta yrityksissä sekä työturvallisuuslainsäädäntö muodostavat työehtosopimusten kanssa keskeisen työoikeudellisen normiston, jota noudatetaan.

Työmarkkinaedunvalvontaa tukevasta finanssityön ja osaamisen kehittämistyöstä vastaa FA. Työn tavoitteena on tuottavuuden ja työhyvinvoinnin edistäminen sekä henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja elinikäisen oppimisen edistäminen yhteistyössä työntekijäliittojen kanssa.

FA:n jäsenistä valtaosa kuuluu työmarkkinapoliittisen edunvalvonnan piiriin. Näissä jäsenyrityksissä on töissä noin 35 000 työehtosopimusten soveltamispiiriin kuuluvaa toimihenkilöä tai ylempää toimihenkilöä. Finanssiala ry on Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n jäsenliitto ja toimii kiinteässä yhteistyössä myös pohjoismaisten ja eurooppalaisten työnantajajärjestöjen kanssa.

Jäikö kysyttävää?

Finanssialan pääneuvottelija Paltassa:

  • Minna Ääri, 040 559 0833, minna.aari@palta.fi

Työehtosopimusten soveltamiseen liittyvä neuvonta yrityksille:

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt