Finanssialan kasvustrategia

Hyvinvoivasta finanssialasta kasvua koko yhteiskunnalle

  • Petteri Orpon hallitusohjelmassa sovittiin finanssialan kasvustrategian laatimisesta ja sen osana toteutettavasta rahoitusmarkkinasääntelyn kokonaisarvioinnista.
  • Kasvustrategiassa selvitetään, miten finanssiala voisi edistää nykyistä vahvemmin kestävää talouskasvua ja samalla luoda lisää työtä ja verotuloja Suomeen.
  • Valtiovarainministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan kasvustrategiaa. Työryhmä on määritellyt työnsä painopisteeksi yritysten rahoituksen saannin parantamisen. Erityisesti keskitytään kasvuhakuisiin yrityksiin.
  • FA:n mukaan finanssialan kasvustrategian ja rahoitusmarkkinasääntelyn kokonaisarvioinnin avulla olisi luotava suuntaviivat sille, miten suomalainen finanssiala pystyy vauhdittamaan talouskasvua ja työllisyyttä nykyistäkin enemmän ja samalla luomaan itselleen uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Toimivat finanssimarkkinat ovat keskeinen osa modernia yhteiskuntaa. Finanssialalla on erityisasema talousjärjestelmässämme. Sitä voi osuvasti kuvailla talouden verenkierroksi.

FA:n mielestä kasvustrategiassa on syytä tarkastella yritysrahoitusta ja sen toimivuutta kokonaisuutena. Myös kotitalouksien rahoituksen rooli talouskasvussa on syytä pitää mielessä. Esimerkiksi työvoiman liikkuvuus edellyttää hyvin toimivia asuntomarkkinoita ja siten sujuvaa asuntorahoitusta.

Myös finanssialaa itsessään tulisi tarkastella yhtenä Suomen talouden kasvualana. Sen lisäksi, että finanssiala rahoittaa muuta taloutta, ala on merkittävä työllistäjä ja veronmaksaja. Hyvinvoiva finanssiala säteilee kasvua ympärilleen. Tämä on tunnistettu monissa maissa, joiden kokemuksiin olisikin hyvä perehtyä tarkemmin.

Osana kasvustrategiaa on välttämätöntä nopealla aikataululla aloittaa Suomen sijoitusrahastolainsäädännön kehittäminen niin, että kotimaisten rahastojen kilpailukyky ja toimintaedellytykset turvataan.

Odotamme kasvustrategialta konkreettisia ehdotuksia, joilla kehitetään rahoitus- ja erityisesti arvopaperimarkkinoita. Hyvin valmistellut ehdotukset myös vahvistavat vakautta, selkeyttävät rahoitusmarkkinoiden sääntelyä ja järkevöittävät kansallista sääntelyä. Kasvustrategia on linkitettävä myös EU:n pääomamarkkinoiden kehittämistyöhön.

Tavoitteena on oltava, että suomalaisella finanssialalla on mahdollisuus kilpailla, innovoida ja kehittää liiketoimintaansa tehokkaalla, asiakkaiden ja yhteiskunnan kokonaisedun kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Yksi kasvustrategian kulmakivistä on rahoitusmarkkinasääntelyn kokonaisarviointi. Finanssiala voi parhaiten huolehtia Suomen kilpailukyvystä, kun sääntely on yhdenmukaista tärkeimpien verrokkimaiden kanssa ja EU:sta tulevan rahoitusmarkkinasääntelyn päälle ei tehdä tarpeetonta kansallista lisäsääntelyä.

Rahoitusmarkkinasääntelyn kokonaisarviointi tulee toteuttaa riittävän laajana ja seikkaperäisenä, mielellään akateemisen tutkijaryhmän toimesta. Varsinaisen sääntelyn lisäksi tulee ottaa huomioon se, miten valvojat käytännössä toimeenpanevat sääntelyä, mukaan lukien valvojien itse laatima täydentävä sääntely ja ohjeistus.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan