TALOUSOSAAMINEN

  • Talousosaamiselle on luotava Suomessa kansallinen strategia Suomen Pankin luonnosehdotuksen mukaisesti
  • Kaikilla koulutusasteilla on lisättävä taloustiedon opetusta, myös opettajankoulutuksessa
  • Suomeen tarvitaan positiivinen luottotietorekisteri ylivelkaantumisen tunnistamiseksi varhaisessa vaiheessa

Finanssiala haluaa parantaa suomalaisten mahdollisuuksia hallita omaa talouttaan paremmin. Kansalaisten on saatava talousosaamisen perusedellytykset jo koulussa ja tukea taitojen ylläpitoon ja kehittämiseen läpi elämän.

Jokaisella tulisi olla eväät järkevään rahankäyttöön ja omien riskien vakuuttamiseen sekä siihen, miten ryhdytään yrittäjäksi, säästäjäksi ja sijoittajaksi. Tavoitteena on tukea ja lisätä taloudenhallintaa koskevaa tietämystä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt