TALOUSOSAAMINEN

  • Talousosaamiselle on luotava Suomessa kansallinen strategia Suomen Pankin luonnosehdotuksen mukaisesti. Oikeusministeriön hyväksymä strategia on otettava käyttöön ja otettava sidosryhmät mukaan sen toteutukseen. 
  • Hyvät taloustaidot  parantavat tasa-arvoa ja lisäävät yksilön mahdollisuuksia elämässä. Lisäpanoksia tarvitaan opettajainkoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen talousopetukseen.
  • Arjen sujuminen edellyttää kansalaisten digitaitojen vahvistamista. Erityisesti ikäihmisten digi- ja taloustaitoihin on panostettava.

Finanssiala haluaa parantaa suomalaisten mahdollisuuksia hallita omaa talouttaan paremmin. Kansalaisten on saatava talousosaamisen perusedellytykset jo koulussa ja tukea taitojen ylläpitoon ja kehittämiseen läpi elämän.

Jokaisella tulisi olla eväät järkevään rahankäyttöön ja omien riskien vakuuttamiseen sekä siihen, miten ryhdytään yrittäjäksi, säästäjäksi ja sijoittajaksi. Tavoitteena on tukea ja lisätä taloudenhallintaa koskevaa tietämystä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt