TALOUSOSAAMINEN

  • Kansalaisten on saatava talousosaamisen perusedellytykset jo koulussa ja tukea taitojen ylläpitoon ja kehittämiseen läpi elämän. Yksi keskeinen taloudenhallinnan työkalu ovat digitaidot. Arjen sujuminen edellyttää kansalaisten digitaitojen vahvistamista kaikissa ikäryhmissä.
  • Hyvät taloustaidot  parantavat tasa-arvoa ja lisäävät yksilön mahdollisuuksia elämässä. Lisäpanoksia tarvitaan opettajainkoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen talousopetukseen.

Finanssiala haluaa parantaa suomalaisten mahdollisuuksia hallita omaa talouttaan paremmin.

Jokaisella tulisi olla eväät järkevään rahankäyttöön ja omien riskien vakuuttamiseen sekä siihen, miten ryhdytään yrittäjäksi, säästäjäksi ja sijoittajaksi. Tavoitteena pitäisi olla, että jokainen peruskoulua käyvä nuori tekee henkilökohtaisen säästö- ja sijoitussuunnitelman.

Tavoitteenamme on tukea ja lisätä taloudenhallintaa koskevaa tietämystä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt