Hotelli Iso-Syötteen tulipalon selvitys oli viranomaisten ja vakuutusalan yhteinen ponnistus.

Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva hotelli Iso-Syöte kärsi mittavia tuhoja tulipalossa joulukuussa 2018. Henkilövahingoilta onneksi vältyttiin, mutta vahingot nousivat useisiin miljooniin euroihin. Palonsyyntutkinnassa selvisi nopeasti, että tapauksessa ei epäillä tahallisuutta tai rikosta.

Suurpalot ja niiden syyt on pelastuslain mukaan tutkittava. Lue tekstin lopussa olevasta jutusta, miten sujui poliisin, pelastusviranomaisten ja vakuutusalan yhteistutkinta ja miten löydös tuhoutuneen hotellin raunioista saattoi estää uuden suurpalon, jossa kuolonuhreiltakaan ei välttämättä olisi vältytty.

Rahoitusala pyörittää yhteiskunnan rattaita

Pankeilla on keskeinen tehtävä rahoituksen välityksessä rahoitusmarkkinoilla ja koko kansantaloudessa. Ne myöntävät luottoja ja vastaanottavat talletuksia sekä huolehtivat asiakkaiden sijoituksista ja varallisuuden hoitamisesta. Tärkeä osa pankkitoimintaa on tehokas maksujenvälitys, joka on välttämätön edellytys markkinatalouden toiminnalle.

Vakuutuksella hallitaan riskejä

​Vakuutuksella tasataan erilaisten vahinkojen taloudellisia seurauksia. Vakuutuksen tehtävänä on turvata ihmisten, yritysten ja yhteisöjen elämää ja taloudellista toimintaa.

Finanssiala ry:n Vakuutustutkimuksen vastaajista 85 prosenttia on tyytyväisiä vakuutusyhtiönsä korvauskäsittelyyn ja saamaansa korvaukseen vahinkotilanteessa. Vastaajista 61 prosenttia pitää vapaaehtoisia vakuutuksia välttämättöminä sosiaaliturvan täydentäjinä.