Vaikutamme finanssialaa koskevaan lainsäädäntöön ja päätöksentekoon

Finanssiala ry kokoaa suomalaisen finanssialan näkemyksiä yhteen ja ajaa jäsentensä etuja. Olemme jäsenistömme taitavin ja tehokkain edunvalvoja, vahvin äänitorvi ja paras vaikuttaja sekä kotimaassa että Euroopassa. Tahdomme kulkea suomalaisen edunvalvonnan kärkijoukossa.

Edustamme Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä sekä sijoitusrahasto- ja rahoitusyhtiöitä ja arvopaperivälittäjiä. Osa toimijoista hoitaa lakisääteisiä sosiaaliturvaan kuuluvia vakuutuksia. Toimialan laaja edustus tekee meistä Euroopassa ainutlaatuisen finanssialan edunvalvojajärjestön, sillä yleensä eri tyyppiset finanssialan yhtiöt ovat järjestäytyneet omien etujärjestöjensä alle.

Kattava jäsenistö tekee meistä vahvan toimialajärjestön, jonka mielipiteet otetaan vakavasti.

SUOMALAISEN FINANSSIALAN ÄÄNI EUROOPASSA JA SUOMESSA

  • tuomme esille, millaiset vaikutukset erilaisilla säädöksillä on finanssialaan ja sitä kautta yhteiskuntaan ja kansalaisiin
  • asiantuntemusta lainvalmisteluun
  • osallistumme finanssialaa koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun

Organisaatio

​Finanssiala ry:n toimistossa työskentelee 59 finanssialan osaajaa. Organisaatio koostuu viidestä ryhmästä, joita ovat Infra ja turvallisuus, Lainsäädäntö, Taloudellinen sääntely, Vaikuttaminen sekä Hallinto.


Kannanmuodostusverkosto keskeisessä roolissa

Onnistunut ja laadukas edunvalvonta on Finanssiala ry:n ydintehtävä, jossa laaja kannanmuodostusverkosto on keskeisessä roolissa.

Jäsenyhteisöjen edustajista koostuvien toimielinten keskeisin tehtävä on finanssialan kannan muodostaminen vireillä oleviin edunvalvontakysymyksiin.

Toinen keskeinen merkitys on siinä, että toimielimet ovat tehokas tapa kerätä tietoa ja kuulla jäsenyhteisöjen näkemyksiä sellaisista asioista, joissa FA:n tulee olla aktiivinen muun yhteiskunnan suuntaan. Näitä ovat esimerkiksi toiveet lainsäädännön tai viranomaisten käytännön muuttamiseksi.

Johtokunnat

Finanssiala ry:n hallituksen alaisia sektorikohtaisia johtokuntia on kuusi. Johtokunnilla on päätösvalta toimialuettaan koskevissa asioissa, joilla ei ole vaikutusta koko FA:n tai muiden johtokuntien työhön.

Finanssiala ry:n hallitus on asettanut seuraavat johtokunnat ja niiden puheenjohtajat:

​Arvopaperivälitysjohtokunta Janne Sarvikivi, Nordea
​Henkivakuutuksen johtokunta Pekka Luukkanen, Nordea
​Pankkijohtokunta Harri Nummela, OP Ryhmä
Rahasto- ja omaisuudenhoitojohtokunta Ari Kaaro, Seligson
​Työeläkevakuutuksen johtokunta Carl Pettersson, Elo
​Vahinkovakuutuksen johtokunta​ Hanna Hartikainen, LähiTapiola

Lisäksi hallitus nimeää finanssialan horisontaalisia asioita varten toimikuntia (esim. työmarkkina- ja verotoimikunnat). Näiden lisäksi johtokuntien alaisuudessa toimii sektorikohtaisia toimikuntia.

Edustus kattojärjestöissä

Olemme tiiviisti mukana alan eurooppalaisessa edunvalvonnassa kattojärjestöjen EBF:n (European Banking Federation), Insurance Europen ja EFAMA:n (European Fund and Asset Management Association) kautta. Olemme myös pohjoismaisen arvopaperiyhdistyksen (Nordic Securities Association) aktiivinen jäsen.

EPCEuropean Payments Council
Euroopan maksuneuvosto
Lease EuropeThe European Federation of Leasing Company Associations
toimii eurooppalaisten autovuokraamoiden ja leasingpalveluiden edunvalvojana. Se edustaa 45:tä alan kansallista kattojärjestöä 33 maassa.
EBTNEuropean Banking & Financial Services Training Association
Euroopan finanssi- ja rahoitusalan koulutusasioiden ja -organisaatioiden yhdistys
EBFEuropean Banking Federation
on eurooppalainen pankkiyhdistysten kattojärjestö. Siihen kuuluu 32 kansallista keskusjärjestöä, jotka edustavat yhdessä noin 4 500 eri suuruista ja eri toimintoihin erikoistunutta pankkia. EBF:n missiona ovat yhtenäisen finanssimarkkinan luominen Euroopan unionin alueelle sekä unionin talouskasvua vahvistavan politiikan tukeminen.
IEInsurance Europe
on eurooppalaisen vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan kattojärjestö. Sillä on jäseninään 34 kansallista vakuutusalan kattojärjestöä. IE:n tehtävänä on alan eurooppalaisena asiantuntijana ja edustajana edistää vakuutustoiminnan kilpailua ja markkinoiden avoimuutta niin henkilö- kuin yhteisöasiakkaidenkin hyödyksi.
EFAMAEuropean Fund and Asset Management Association
Sijoitusrahasto- ja omaisuudenhoitoalan eurooppalainen yhteistyöjärjestö
EurofinasEuropean Federation of Finance House Associations
Rahoitusyhtiöiden eurooppalainen keskusjärjestö

Jäsenmaksut ja budjetti

FA:n tekemä edunvalvontatyö rahoitetaan jäsenten maksamilla jäsenmaksuilla, jotka muodostuvat perusjäsenmaksusta, elinkeinopoliittisesta jäsenmaksusta ja työmarkkinapoliittisesta jäsenmaksusta. Lue jäsenmaksuperusteista tarkemmin säännöistä. FA:n koko talousarvio on vuonna 2023 noin 11,6 miljoonaa euroa.

Jäikö kysyttävää

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan