Positiivinen luottotietorekisteri

Rekisterillä voidaan
suitsia ylivelkaantumista

  • Finanssiala ry (FA) kannattaa positiivisen luottotietorekisterin perustamista.
  • Valtion tulisi vastata rekisterin perustamiskustannuksista, sillä sen käyttö viranomaisvalvonnassa on erittäin keskeisessä osassa.
  • Läheskään kaikkea rekisteriin raportoitavaa tietoa ei tarvita eikä edes tuoda tarjolle luotonmyöntöä varten, vaan tiedot ovat ainoastaan viranomaiskäytössä. Luotonmyöntäjät kantavat joka tapauksessa osansa rekisterin juoksevista kustannuksista käyttömaksuilla.
  • Ala esittää rekisterille jakokehitystoiveita:
    • Rekisterin tietoja tulisi voida käyttää maksuvaikeustilanteissa myös ilman velallisen yhteydenottoa.
    • Ilmoitusvelvollisuuden tulisi sisältää myös maksuajan myöntäminen ja luototettavan tavaran tai palvelun myyjän myöntämät luotot.
    • Rekisteriin ilmoitettavan maksuviiveen pituutta on tulevaisuudessa arvioitava uudelleen.

Positiivinen luottotietorekisteri kerää yhteen kansalaisten eri luottolaitoksista ottamat velat. Luotonantajille tulee velvoite raportoida myönnetyt lainat rekisteriin ja käyttää rekisteristä saatavia tietoja lainanhakijan luottokelpoisuuden arvioinnissa. Lainaa hakiessa velanhakijan kokonaistaloudellista tilannetta voitaisiin siis rekisterin avulla arvioida nykyistä paremmin. Rekisteri on tarkoitus saada käyttöön kevään 2024 aikana. FA on mukana rekisteriä valmistelevassa työryhmässä.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat