Työntekijöiden työeläke

Hajautettu järjestelmä
on vahva ja turvattu

  • Suomessa on pidettävä kiinni lakisääteisen työeläkejärjestelmän hajautetusta toimeenpanosta.
  • Työeläkejärjestelmän sääntely on säilytettävä kansallisissa käsissä, kun EU:n sosiaalista ulottuvuutta syvennetään.
  • Työeläkejärjestelmä luo vanhuuden ajan toimeentulon pohjan. Sen vahvuus on universaalius – järjestelmä turvaa kaikille eläkeiän toimeentulon.
  • Omaa työeläkettä on voitava täydentää yksityisellä säästämisellä.

Finanssiala ry:n jäseninä olevat työeläkevakuutusyhtiöt hoitavat Suomen työeläkejärjestelmästä työntekijän eläkelain (TyEL) ja yrittäjän (YEL) toimeenpanoa. Pieneltä osin toimeenpanoa on myös eläkesäätiöissä ja -kassoissa.

Suomen työeläkejärjestelmä sijoittuu vuosittain tehtävässä maailman eläkejärjestelmien välisessä Mercer CFA Institute Global Pension Index -vertailussa toistuvasti kärkisijoille. TyEL:ssä kertyy tehdystä työstä kaikille työntekijöille samalla tavoin työnantajasta riippumatta.

YEL:ssä säädetään, että yrittäjälle karttuu eläkettä tämän työpanoksen mukaan vahvistettuun työtuloon suhteutettuna. TyEL:ssä kulloinkin töissä oleva ikäluokka maksaa eläkkeellä olevien eläkkeet kerryttäen samalla itselleen eläkeoikeutta. YEL:ssä maksut eivät riitä eläkkeisiin, jolloin valtio kattaa puuttuvan osuuden. Osa työeläkemaksuista rahastoidaan ja sijoitetaan tuottavasti ja turvaavasti, jotta tulevien vuosien maksupaine kevenee ja järjestelmä selviää ikäluokkien koon vaihtelusta.

Yksi järjestelmän kulmakivistä on sen hajautettu toimeenpano.  Finanssiala ry on yhdessä koko työeläkejärjestelmän edunvalvojan työeläkevakuuttajat TELAn rinnalla erityisesti yksityisten työeläkeyhtiöiden edunvalvoja. 

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat