Arvopaperimarkkinat

Tehokkaat ja toimivat arvopaperimarkkinat
ovat keskeisessä roolissa
Euroopan talouden elpymisessä

  • Arvopaperimarkkinoilla tarkoitetaan järjestäytynyttä kaupankäyntiä arvopapereilla.
  • Arvopaperinvälittäjinä toimivat pankit ja sijoituspalveluyritykset. Lisäksi markkinoilla toimii useita markkinainfrastruktuuripalveluiden tarjoajia, kuten pörssit ja muut markkinapaikat, keskusvastapuolet ja arvopaperikeskukset.
  • Arvopaperimarkkinat jakautuvat rahamarkkinoihin, johdannaismarkkinoihin ja pääomamarkkinoihin. Nimitystä arvopaperimarkkinat käytetään usein kuvaamaan pääomamarkkinoita.
  • Ensimarkkinoilla pääomaa hankkivat yritykset laskevat liikkeeseen osakkeita ja muita arvopapereita. Jälkimarkkinoilla sijoittajat käyvät näillä arvopapereilla kauppaa pörsseissä ja muilla markkinapaikoilla.
  • Arvopaperimarkkinoiden toimintaa säännellään sekä EU- että kansallisen lainsäädännön tasolla.
  • Arvopaperimarkkinoiden toimintaa valvoo Finanssivalvonta ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA.

EU:n komissio on aloittanut laajan lainsäädäntöohjelman EU:n pääomamarkkinaunionin luomiseksi. Kunnianhimoisena tavoitteena on saada Eurooppaan yhtenäistetyt pääomamarkkinat, jotka turvaavat yrityksille nykyistä monipuolisemman rahoitushuollon, tehostavat markkinoiden toimintaa ja antavat sijoittajille paremmat sijoitusmahdollisuudet kasvun ja työpaikkojen lisäämiseksi.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat