VASTUULLISUUS JA KESTÄVÄ KEHITYS

Finanssialan vastuullisuus merkitsee kestävän kehityksen periaatteiden sekä alan yhdessä luomien käytänteiden kuten hyvän arvopaperimarkkinatavan, pankkitavan ja vakuutustavan noudattamista.

Lainsäädännön ohella finanssiala ottaa huomioon toimintaansa liittyvät sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristövaikutukset.

Voimakkain tapa vaikuttaa kestävään kehitykseen ja ilmastomuutoksen torjuntaan on kestävä rahoitus – se tarkoittaa rahoituksen kohdentamista kestävän kehityksen mukaisiin sekä hiilidioksidipäästäjä vähentäviin ratkaisuihin.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt