Työeläkejärjestelmien yhdistäminen

Yksityisen sektorin kustannukset
eivät saa kasvaa

  • FA on painottanut valmistelun ajan, että yksityisen sektorin työnantajien vastuulle ei saa tulla lisäkustannuksia julkisen sektorin historiallisista vastuista tai erilaisesta työntekijärakenteesta. Riskinä on, että yksityisen sektorin työnantajat joutuvat kattamaan kuntasektorin eläkkeitä heikkenevän kuntatalouden aikana.
  • Kyse on erittäin laajasta ja monimutkaisesta uudistuksesta. Yhdistämisessä joudutaan tekemään kauaskantoisia oletuksia tulevasta kehityksestä. Mahdollisen yhdistämisen edellytyksenä on myös, että yksityiseen työeläkejärjestelmään ei saa tulla järjestelmän perusperiaatteita vahingoittavia elementtejä. 
  • Keva on tärkeä saada kokonaisuudessaan riippumattoman valvonnan alle, eli Finanssivalvonnan piiriin. Hallinnon valvonnalla on kiinteä yhteys sijoitustoimintaan, rahoituksen suunnitteluun ja sisäpiirivalvontaan.
  • Yhdistämisen myönteisenä puolena olisi, että se poistaisi esteitä yhteiskunnan rakennemuutoksilta – erityisesti julkisia toimintoja voidaan yksityistää ilman eläkkeistä johtuvia rajoitteita.
  • Yhdistämisen avulla voisi olla mahdollisuuksia vauhdittaa julkisen sektorin tehostamista vähentäen näin välillisesti yksityisen sektorin verotaakkaa ja parantaen sen kilpailukykyä.

Kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien yhdistämistä valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön johdolla. Yhdistäminen tarkoittaisi, että nykyisin kunnallisen eläkejärjestelmän piirissä tehty työ vakuutettaisiin jatkossa työntekijän eläkelain mukaan.

Työeläkevakuutusyhtiöiden edunvalvojana Finanssiala ry on todennut, että järjestelmien erillisyyttä selvittäneen työryhmän raportti (19.2.2019) antaa yhdistämisen lainsäädäntötyölle hyvät edellytykset.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat