Työeläkejärjestelmien yhdistäminen

Eläkejärjestelmien yhdistämistä selvittänyt työryhmä ei löytänyt ratkaisua toteuttamistavasta

  • FA on painottanut valmistelun ajan, että yksityisen sektorin työnantajien vastuulle ei saa tulla lisäkustannuksia julkisen sektorin historiallisista vastuista tai erilaisesta työntekijärakenteesta. Riskinä oli, että yksityisen sektorin työnantajat joutuvat kattamaan kuntasektorin eläkkeitä heikkenevän kuntatalouden aikana.
  • Kyse olisi ollut erittäin laajasta ja monimutkaisesta uudistuksesta. Yhdistämisessä jouduttaisiin tekemään kauaskantoisia oletuksia tulevasta kehityksestä.  
  • FA pitää tarkoituksenmukaisena, että suunnitelma kunnallisen ja yksityisen työeläkejärjestelmän yhdistämisestä haudataan tällä erää.
  • FA on suhtautunut valmisteluun rakentavan neutraalisti: on hyvä selvittää asia kunnolla, mutta lopputulos on syytä ratkaista vasta selvityksen jälkeen.

STM: Työryhmä ei löytänyt yhteistä ratkaisua yhdistämiselle

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö asettivat elokuussa 2019 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus kunnallisen eläkejärjestelmän ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmän yhdistämisestä eläkejärjestelmien erillisyyttä tarkastelleen työryhmäraportin ehdotusten pohjalta.

STM tiedotti 17.9.2021, että työryhmä ei ole löytänyt sellaista ratkaisua, jonka kaikki työryhmässä mukana olleet olisivat hyväksyneet.

Valmistelussa tärkeitä päämääriä ovat olleet kustannusneutraalius ja riskienhallinta sekä kokonaisriskien minimoiminen ja kokonaiskustannusten hallinta. Vaikeimmaksi asiaksi on osoittautunut yhdistämisen kustannusneutraaliuden toteuttaminen. Jottei yksityisen sektorin eläkemaksu yhdistämisen myötä nousisi, tulisi kunnallisesta eläkejärjestelmästä eläkevastuiden lisäksi siirtää noin 15 miljardin euron erä yksityisen sektorin eläkejärjestelmään.

Syynä on pääosin kuntasektorilla työskentelevien keskimääräistä pidempi elinikä. Tämän neutralointimaksun maksamisen suorittamistavasta on tehty työn aikana monenlaisia malleja, mutta sellaista ratkaisua ei ole löydetty, jonka kaikki mukana olleet tahot olisivat hyväksyneet.

 

FA: Yhdistäminen olisi pitänyt tapahtua kustannusneutraalisti

FA pitää tarkoituksenmukaisena, että suunnitelma kunnallisen ja yksityisen työeläkejärjestelmän yhdistämisestä haudataan tällä erää. FA on suhtautunut valmisteluun rakentavan neutraalisti: on hyvä selvittää asia kunnolla, mutta lopputulos on syytä ratkaista vasta selvityksen jälkeen.

FA on koko valmistelun ajan korostanut, että yksityisen sektorin työnantajien vastuulle ei saa tulla kustannuksia ja riskejä julkisen sektorin historiallisista vastuista tai erilaisesta työntekijärakenteesta.

FA:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari kiittää eri osapuolia sosiaali- ja terveysministeriön johdolla tehdystä ansiokkaasta ja perusteellisesta selvitystyöstä, vaikka se ei päätynytkään yhteiseen näkemykseen.

”Valmistelu osoitti, että kyse on erittäin laajasta ja monimutkaisesta kokonaisuudesta. Yksityisen työeläkejärjestelmän näkökulmasta järjestelmien yhdistämisen olisi pitänyt tapahtua kustannusvaikutuksiltaan neutraalisti. Yksityiset työnantajat eivät ole valmiita kunnallisen eläkejärjestelmän laskunmaksajaksi”, Kivisaari toteaa.

Finanssiala ry edustaa koko finanssisektoria mukaan lukien työeläkevakuutusyhtiöt. Yksityisen sektorin eläkevarat ovat 140 miljardia euroa ja yritykset maksavat työeläkevakuutusmaksuja vuosittain yli 10 miljardia euroa. Eläkkeitä työeläkevakuutusyhtiöt maksoivat vuonna 2020 yhteensä 16,9 miljardia euroa, 57 prosenttia kaikista maksetuista työeläkkeistä. Julkisen sektorin eläkelaitokset, kuten Keva, eivät ole FA:n jäseniä.

 

 

 

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat