Vakuutuslääkärit

Vakuutuslääkäri on vakuutuslaitoksessa
tai vakuutusyhtiössä työskentelevä
lääketieteen asiantuntija,
joka osaltaan huolehtii siitä,
että korvaus- ja työkyvyttömyyseläkepäätöksissä
täyttyvät laissa ja vakuutusehdoissa määritellyt
korvauksen tai etuuden kriteerit

 • Vakuutuslääkärin ja hoitavan lääkärin rooliero:

  • Hoitava lääkäri
   • kuvaa potilaan tilanteen vakuutuslaitoksessa tehtävän päätöksen pohjaksi
   • tutkii potilaan, arvioi tämän toimintakyvyn, tekee diagnoosin, antaa hoidon, seuraa paranemista sekä laatii lausunnon vakuutuslaitoksessa tehtävän päätöksen pohjaksi

  • Vakuutuslääkäri
   • arvioi, täyttääkö hoitavan lääkärin kuvaus lain mukaan työkyvyttömyyseläkkeen tai korvauksen kriteerit
   • perehtyy hoitavien lääkäreiden lausuntoihin ja varmistaa, että potilas on tutkittu asianmukaisesti
   • varmistaa, että kaikkia korvauksen tai etuuden hakijoita kohdellaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti
   • arvioi, millaiseen työhön hakijan jäljellä oleva työkyky riittää tai ei riitä
   • antaa työkyvyttömyydestä tehtävää päätöstä varten lääketieteelliset perustelut

Vakuutusratkaisut tehdään lain ja vakuutusehtojen mukaan noudattaen samaa ratkaisulinjaa eri asiakkaiden välillä ja eri aikoina. Lakisääteisissä vakuutuslajeissa vakuutuslaitokset ovat lain toimeenpanijoita. Lainsäätäjä määrittelee esimerkiksi sen, minkä suuruinen työkyvyn alenema oikeuttaa työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Lain mukaan työkykyä voi olla jäljellä, vaikka terveys olisi heikentynyt huomattavankin paljon. Korvaus- tai etuuspäätöstä ei tee vakuutuslääkäri yksin vaan se syntyy ratkaisu- ja kuntoutusasiantuntijoiden, juristien ja vakuutuslääkärin yhteistyönä.

Vakuutuslääkäri ei tapaa potilasta, koska etuuspäätös perustuu aina objektiivisiin lääketieteellisiin selvityksiin. Ne esitetään kattavasti hoitavien lääkäreiden kirjallisissa lausunnoissa.

Vakuutuslääkärijärjestelmää on säännöllisesti uudistettu. Sen jatkokehittämiseksi käydään säännöllistä vuoropuhelua eri intressitahojen kanssa. Yksi tärkeä kehityskohde on vakuutuslääketieteen liittäminen nykyistä paremmin lääkäreiden koulutukseen.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat