Vakuutustutkimus

Vakuutuksella turvaa vahingon varalle

  • Suomalaisten asennoitumista vakuutuksiin ja vakuutusyhtiöihin on tutkittu säännöllisesti koko 2000-luvun ajan.
  • Suomalaiset taloudet ovat vakuuttaneet itsensä ja taloutensa melko hyvin. Keskimääräisellä suomalaisella taloudella on 3,6 erilaista vakuutusta.
  • Vapaaehtoisista vakuutuksista yleisin on kotivakuutus, joka oli 88 %:lla vastaajista

Auto sekä vapaa-aikaan liittyvät vakuutukset ovat lähes joka toisen suomalaisen taloudessa huomioitu. Yksilöityjen, tiettyyn tarpeeseen liittyvien vakuutusten suosio on kuitenkin kasvanut. Yhä useammassa perheessä on tällä hetkellä joki lajikohtainen urheiluvakuutus, lemmikkivakuutus ja jokin tuotekohtainen vakuutus.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Vaikuttaminen

Marjo Lapatto

Mediapäällikkö

Media, EU-viestinnän koordinointi, vakuutuksen, arvopaperien, sijoitusrahastojen ja talletussuojan viestintä, sidosryhmät

Vaikuttaminen

Kimmo Koivisto

Analyytikko

Finanssialan tiedon keruu ja analysointi, infografiikka, jäsenmaksujen laskenta