Rahanpesun torjunta

Finanssiala on mukana yhteiskunnallisessa
kamppailussa rahanpesua vastaan

Rahanpesun torjunnassa tarvitaan monipuolista keinovalikoimaa. Finanssialan mielestä nykyistä lainsäädäntöä tulisi kehittää siten, että

   • valvontaa vahvistetaan rahanpesun torjumiseksi sekä kansallisella että EU-tasolla,
   • viranomaisten resurssit rahanpesun torjumiseen turvataan,
   • viranomaisten ja finanssialan väliseen tietojenvaihtoon panostetaan nykyistä enemmän,
   • finanssialan toimijoille sallitaan mahdollisuus vaihtaa keskenään tietoja epäilyttävistä liiketoimista.

Lisäksi lainsäädäntö kaipaa selkeyttämistä ja yksinkertaistamista, jotta rehellisten asiakassuhteiden ylläpito ei turhaan mutkistu tai vaarannu. Riskiperusteisuuden vahvistamista kaivataan nopeasti. Resurssit pitää kohdistaa sinne, missä riski on korkein.

Rahanpesu tarkoittaa sitä, että pankkien läpi yritetään ohjata rikollisesti hankittuja varoja niiden laittoman alkuperän häivyttämiseksi.

Rahanpesun torjuntaan käytetään suomalaisissa finanssilaitoksissa vuosittain tuhansia henkilötyövuosia ja jopa yli sata miljoonaa euroa. Vuonna 2020 suomalaiset pankit tekivät rahanpesun selvittelykeskukselle lähes 13 000 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Vain harvoin ilmoitukset johtavat esitutkintaan tai syytteisiin.

Likaisen rahan pysäyttäminen on sekä pankin että yhteiskunnan intressissä ja sen varmistamiseksi rahanpesulaki asettaa tiukkoja vaatimuksia.

Finanssialan toimijoilla on lain edellyttämä velvollisuus tuntea asiakkaansa toiminta, havaita ja selvittää epäilyttäviä liiketoimia sekä ilmoittaa epäilyistään Rahanpesun selvittelykeskukselle.

Yksittäinen pankkiasiakas törmää rahanpesusääntelyyn useimmiten ns. PEP-kyselyn muodossa, jossa asiakkaalta kysytään, onko hän tai onko hänen lähipiirissään poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä. PEP-lyhenne tulee englannin kielen sanoista Politically Exposed Person.

Kansainvälisten kokemusten pohjalta tietojen vaihtaminen auttaa rahanpesun torjunnassa. Mekaanisista rahanpesuilmoituksista pitäisi luopua tai ainakin niiden rinnalla tulisi sallia laajempi tietojen vaihto sekä toimialan sisällä että pankkien ja viranomaisten välillä. Nykyisessä tilanteessa jokainen pankki näkee kokonaistilanteesta vain kapean siivun. Tietoja vaihtamalla saataisiin muodostettua isompi kuva siitä, mihin ja kenelle hämärää rahaa pakkautuu.

Finanssiala on vahvasti sitoutunut rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Infra ja turvallisuus

Mika Linna

Johtava asiantuntija

Rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja tietoverkkorikosten torjunta, kyberturvallisuus, finanssialan varautuminen