Vakuutus-tutkimus 2022 -webinaari

Seuraa tilaisuutta suorana perjantaina 3.6. kello 9.00 klikkaamalla kuvaa

DIGI- JA MAKSUPALVELUT, EU, Kyberturvallisuus ja tietosuoja, Petokset, TURVALLISUUS

Luonnos hallituksen esitykseksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain, henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta 

30.6.2022
Arvopaperimarkkinat, DIGI- JA MAKSUPALVELUT, ELÄKKEET, EU, Kyberturvallisuus ja tietosuoja, Maksaminen ja maksujärjestelmät, Maksujenvälitys Suomessa, Maksupalveludirektiivi PSD2, PANKIT JA RAHOITUS, Pankkien vakavaraisuussäännöstö Basel III, Pankkiunioni, Poikkeusoloihin varautuminen, SÄÄSTÄMINEN JA SIJOITTAMINEN, Tunnistaminen, Yhtenäinen euromaksualue SEPA

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä huoltovarmuuden turvaamisen järjestelyistä rahoitusalalla ja siihen liittyviksi laeiksi

30.6.2022
PANKIT JA RAHOITUS

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain muuttamisesta 

30.6.2022
DIGI- JA MAKSUPALVELUT, Kyberturvallisuus ja tietosuoja, Myrskyt, Palo-, murto- ja vuotovahingot, Poikkeusoloihin varautuminen, Tapaturmat, Tulvat, TURVALLISUUS, VAKUUTUS

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta ja turvallisuusselvityslain 19 §:n muuttamisesta turvauhkiin varautumiseksi

23.6.2022
Makrovakausvälineet, PANKIT JA RAHOITUS

Lausunto luonnoksesta Finanssivalvonnan suositukseksi asuntolainanhakijan lainojen ja pääomavastikkeiden enimmäishoitorasitteesta

13.6.2022