Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Finanssiala > Finanssialasta > Työmarkkinat

Työmarkkinapoliittinen edunvalvonta

Finanssiala ry (FA) ja sen jäsenyritykset ovat vuoden 2019 alusta alkaen Palvelualojen työnantajat Paltan työmarkkinajäseniä. Palta vastaa finanssialan työehtoneuvotteluista ja -sopimuksista. Paltan vastuulla on suurin osa kaikista Suomessa sovellettavista työehtosopimuksista.

Palta neuvottelee pankkeja sekä rahoitus- ja korttiyhtiöitä sitovan rahoitusalan työehtosopimuksen Ammattiliitto Pro ry:n, Ammattiliitto Nousu ry:n (vuoden 2019 alusta alkaen Unio) ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n kanssa. Vakuutusväen Liitto VvL ry:n kanssa Palta neuvottelee vakuutusalaa sitovan työehtosopimuksen. Molemmat alan työehtosopimukset ovat yleissitovia.

Finanssiala ry:n hallitus ja Paltan sopimusalaryhmä ohjaavat finanssialan työehtosopimusneuvotteluja. FA:n hallituksen puoltaessa neuvoteltujen työehtosopimusten hyväksymistä sopimukset hyväksytään myös Paltan toimivaltaisissa toimielimissä.

Palta tarjoaa FA:n jäsenyritykselle neuvontaa muun muassa sopimusten soveltamisessa ja työsuhdeasioiden tulkinnassa. Työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki, laki yhteistoiminnasta yrityksissä sekä työturvallisuuslainsäädäntö muodostavat työehtosopimusten kanssa keskeisen työoikeudellisen normiston, jota noudatetaan.

Työmarkkinaedunvalvontaa tukevasta finanssityön ja osaamisen kehittämistyöstä vastaa FA. Työn tavoitteena on tuottavuuden ja työhyvinvoinnin edistäminen sekä henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja elinikäisen oppimisen edistäminen yhteistyössä työntekijäliittojen kanssa.

FA:n jäsenistä valtaosa kuuluu työmarkkinapoliittisen edunvalvonnan piiriin. Näissä jäsenyrityksissä on töissä noin 35 000 työehtosopimusten soveltamispiiriin kuuluvaa toimihenkilöä tai ylempää toimihenkilöä. Finanssiala ry on Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n jäsenliitto ja toimii kiinteässä yhteistyössä myös pohjoismaisten ja eurooppalaisten työnantajajärjestöjen kanssa.

 Tuoreimmat työmarkkinapoliittiset materiaalit

 

 

 Tuoreimmat työmarkkinapoliittiset lausunnot

 

 

 Katso myös

 Hae aiheesta