​Finanssiala ja oppilaitokset yhtä jalkaa tulevaisuuteen

Finanssiala on ensimmäisiä toimialoja, jo t ka kohtaa vat  digitalisaation vaikutukset   päivittäisessä työssä ja siinä tarvittavassa osaamisessa. Pankkien ja vakuutusyhtiöiden  selvitys tulevaisuuden tarpeista   vahvisti , että  konkreettisia ja pikaisia toimenpiteitä  tarvitaan  nyt . Niin syntyi Finanssiakatemia.

Finanssiakatemia on verkosto, joka lisää työelämän ja oppilaitosten välistä yhteistyötä. Päämääränä on, että työelämän tarpeet huomioidaan koulutuksessa ja oppilaitosten opetuksessa. Akatemiassa ovat mukana kaikki koulutusportaat ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakoulu- ja yliopistotasoille. Mukana ovat myös täydennyskouluttajat. Tähän mennessä yhdeksän alan johtavaa oppilaitosta on sopinut yhteistyöstä.

Pankkien ja vakuutusyhtiöiden osaamisen kehittämisestä vastaavat ammattilaiset käynnistivät jo kymmenen vuotta sitten yhdessä Aalto–yliopiston kanssa työn tulevaisuuden ennakoimiseksi.

Tulevaisuusluotauksen tuloksena nousi tarve tuoda finanssialan työelämä lähemmäs oppilaitoksia. Näkemys voimistui entisestään, kun ala selvitti yhdessä työntekijäliittojen kanssa asiakaskäyttäytymisen muuttumista. Tulevaisuuden keskeisin työntekijöiden muutosturva on osaaminen ja sen ylläpitäminen.

Finanssiakatemian verkostoon kuuluu tasapuolisesti alan yritysedustajia ja oppilaitosten edustajia. Verkostossa käsitellään alan koulutuksen kehittämistä, laaditaan oppiaineistoja, rakennetaan koulutuspolkuja, kerrotaan alalla tarvittavasta osaamisesta ja kuvaillaan minkälaisia työtehtäviä alalla on. Yhteistyö pyritään pitämään käytännön tasolla: yksi verkostoyhteistyön hedelmistä esimerkiksi finanssialan digitaalinen perusoppiaineisto. Kaikki tulokset tulevat yhteiseen käyttöön ja hyödynnettäväksi alan uudella sivustolla.

Ala uudistuu vauhdilla, ja uusia työtehtäviä syntyy, vaikka satojen finanssialan tehtävien odotetaan loppuvan lähivuosina. Alalta pois siirtyvien tukemiseen tarvitaan myös uudelleen työllistymistä tukevia toimenpiteitä. Tähän uudelleenkouluttumiseen kiinnitti ministeri Sanni Grahn-Laasosen nimeämän tulevaisuuspaneelin selvitys miljoonan suomalaisen koulutustarpeesta.

Finanssiakatemian verkosto tarjoaa tähänkin tarpeeseen oikean lääkkeen. Finanssiakatemiassa on tarkoitus pohtia yhteistyössä työnantajien ja oppilaitosten kanssa, miten alalta poistuvat työntekijät voisivat työllistyä uusiin tehtäviin.

Elinikäiseen oppimiseen on nyt todella herättävä ja tuotava siihen välineet ja mahdollisuus. Finanssiakatemia on ensimmäisiä käytännön toteutuksia toimialan ja oppilaitosten välisestä yhteistyöstä. Enää ei ole aikaa odottaa uusia opetusviranomaisten ennakointiselvityksiä, nyt on tuotava käytännön tasolla uusia ratkaisuja, joilla rakennetaan työelämän tarvitsemaa uutta osaamista.