Lausunto

HE laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat