Lausunto

HE laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 b §:n muuttamisesta

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Infra ja turvallisuus

Mika Linna

Johtava asiantuntija

Rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja tietoverkkorikosten torjunta, kyberturvallisuus, finanssialan varautuminen