Lausunto

HE laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 b §:n muuttamisesta

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat