Lausunto

HE laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n sekä varainsiirtoverolain 29 §:n muuttamisesta

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat