Lausunto

HE-luonnos laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta (10 b §)

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat