Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint

EU-asiat

 

Suomalaisen finanssialan etu on, että meillä on Euroopan unionissa yhteiset pelisäännöt, yhdenmukainen valvonta ja laadukas sijoittajansuoja. Näillä periaatteilla turvataan rahoitusmarkkinoiden vakaus ja luotettavuus Euroopassa.

Finanssialaa koskevan sääntelyn määrä on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. Pääosa finanssialan sääntelystä tulee EU:sta. Lisäksi direktiiveihin ja asetuksiin sisältyy entistä useammin valtuus alemmanasteisten säännösten antamiseen. Merkittävä osa viime vuosien sääntelystä on ollut tarpeellista, mutta ylisääntelyn riski on tällä hetkellä todella suuri.

FA:n vahvuutena EU-edunvalvonnassamme on kaikkien finanssialan sektorien asiantuntemus. Painotamme omassa edunvalvonnassaan suomalaisia ja pohjoismaisia erityispiirteitä.

FA edustaa kattavasti kaikkia finanssialan sektoreita, joten toimintamallimme poikkeaa monista muista eurooppalaisista finanssialan edunvalvontajärjestöistä.

Toimintamme laaja-alaisesti koko finanssialan äänenä tuo kiistattomia vahvuuksia, ja pystymme tuomaan esiin käsiteltävien asioiden vaikutuksia monipuolisesti eri finanssialan sektoreihin.

Suoran EU-edunvalvonnan lisäksi osallistumme finanssialan eurooppalaisten keskusjärjestöjen toimintaan.

FA:ssa EU-edunvalvonnasta vastaa erityinen EU-tiimi. Tiiminvetäjänä toimii johtaja Mari Pekonen-Ranta.

 Viimeisimmät lausunnot

 

 

HE majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikainen muuttaminen - ravitsemisliikkeiden sulkeminen asiakkailtahttp://www.finanssiala.fi/lausunnot/FA_lausunto_25032020_TaV_HE_ravitsemisliikkeiden_sulkeminen.pdfHE majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikainen muuttaminen - ravitsemisliikkeiden sulkeminen asiakkailta24.3.2020 22:00:0025.3.2020 10:19:3224.3.2020 22:00:00lainsäädäntö vakuutus
Verohallinnon ohjeluonnos Raportoitavat rajat ylittävät järjestelythttp://www.finanssiala.fi/lausunnot/FA_lausunto_23032020_VHohjeluonnos_Raportoitavat_rajat_ylittavat_jarjestelyt.pdfVerohallinnon ohjeluonnos Raportoitavat rajat ylittävät järjestelyt22.3.2020 22:00:0023.3.2020 19:29:1722.3.2020 22:00:00verotus lainsäädäntö pankki vakuutus sijoitusrahasto arvopaperi
HE-luonnos laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muuttamisestahttp://www.finanssiala.fi/lausunnot/FA_lausunto_13032020_VM_HE_luonnos_laiksi_pankki_ja_maksutilien_valvontajarjestelmasta_annetun_lain_muuttamisesta.pdfHE-luonnos laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta12.3.2020 22:00:0013.3.2020 11:43:2412.3.2020 22:00:00lainsäädäntö pankki maksujenvälitys turvallisuus
U-jatkokirjelmä liikennevakuutusdirektiivistähttp://www.finanssiala.fi/lausunnot/FA_lausunto_10032020_LiV_U_53_2018_vp_jatkokirjelma_liikennevakuutusdirektiivi.pdfU-jatkokirjelmä liikennevakuutusdirektiivistä9.3.2020 22:00:0010.3.2020 12:52:129.3.2020 22:00:00lainsäädäntö vakuutus EU
Kansalaisaloite: Kesäaika pysyväksi ajaksihttp://www.finanssiala.fi/lausunnot/FA_lausunto_10032020_LiV_KAA_12_2019_kansalaisaloite_kesaaika_pysyvaksi_ajaksi.pdfKansalaisaloite: Kesäaika pysyväksi ajaksi9.3.2020 22:00:0010.3.2020 12:45:439.3.2020 22:00:00lainsäädäntö
U 2/2020 vp oikeudenmukaisen siirtymän rahastohttp://www.finanssiala.fi/lausunnot/FA_lausunto_09032020_YmV_oikeudenmukaisen_siirtyman_rahasto.pdfU 2/2020 vp oikeudenmukaisen siirtymän rahasto8.3.2020 22:00:009.3.2020 14:17:318.3.2020 22:00:00vastuullisuus lainsäädäntö pankki vakuutus EU
Muutokset vakausmaksuja koskevaan valtiosopimukseenhttp://www.finanssiala.fi/lausunnot/FA_lausunto_04032020_VM_Muutokset_vakausmaksuja_koskevaan_valtiosopimukseen.pdfMuutokset vakausmaksuja koskevaan valtiosopimukseen3.3.2020 22:00:004.3.2020 15:17:223.3.2020 22:00:00pankki EU
E 61/2019 vp Valtioneuvoston selvitys: EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green Deal)http://www.finanssiala.fi/lausunnot/FA_lausunto_03032020_YmV_E_kirje_EU_Green_Deal.pdfE 61/2019 vp Valtioneuvoston selvitys: EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green Deal)2.3.2020 22:00:003.3.2020 11:18:092.3.2020 22:00:00vastuullisuus lainsäädäntö pankki vakuutus EU
HE laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (EMIR REFIT)http://www.finanssiala.fi/lausunnot/FA_lausunto_02032020_TaV_HE_Fiva_ym_EMIR_REFIT.pdfHE laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (EMIR REFIT)1.3.2020 22:00:002.3.2020 10:08:311.3.2020 22:00:00lainsäädäntö arvopaperi
Finanssialan makrovakauskannanotto helmikuu 2020http://www.finanssiala.fi/lausunnot/FA_makrovakauskannanotto_helmikuu_2020.pdfFinanssialan makrovakauskannanotto helmikuu 202027.2.2020 22:00:0028.2.2020 8:48:0527.2.2020 22:00:00pankki

 Katso myös

 Hae aiheesta