Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Finanssiala > Linjaukset > EU-asiat > EU:n suunta

EU:n suunta

 

​Euroopan unionin jäsenyys on keskeinen osa Suomen poliittista ja taloudellista identiteettiä. Suomalainen finanssiala on tukenut vahvasti Suomen EU- ja EMU-jäsenyyttä ja näkee tärkeänä, että Suomi on jatkossakin aktiivisesti mukana kehittämässä ja vahvistamassa EU:ta.

EU:n viime vuosien kehitys on osoittanut, että nykytien jatkaminen voi johtaa umpikujaan. Aiempaa harvempi kansalainen tuntee nykymuotoisen EU:n omakseen. Samoin entistä tiiviimpi ja liittovaltiomaisempi EU ei ole näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa realistinen vaihtoehto. Keskittyminen pelkkiin yhteismarkkinoihin voisi olla mahdollinen kehityssuunta EMU:n ulkopuolella oleville EU-maille, mutta EMU-maiden kannalta siihen sisältyy merkittäviä riskejä, koska yhteinen valuutta edellyttää toimiakseen pitkälle menevää koordinaatiota eri talouspolitiikka-alueilla.

Jatkossa EU:n tulee keskittyä aiempaa harvempiin politiikka-alueisiin mutta mennä niissä syvemmälle. Tämä auttaa fokusoimaan EU:n toimintaa ja mahdollistaa sääntelyn vähentämisen vähemmän tärkeiksi koetuilla alueilla. Olennaista on reilun kilpailun edellytysten vahvistaminen koko EU:n tasolla niin finanssi- kuin muillakin markkinoilla. Samalla on pidettävä huolta EU:n kilpailukyvystä suhteessa muihin talousalueisiin.

Tarvittaessa jäsenmaat voivat edetä joillain politiikka-alueilla myös eritahtisesti, mikäli kaikki eivät ole halukkaita osallistumaan yhteistyön syventämiseen. Tällöinkin olennaista on turvata yhteismarkkinoiden toimivuus ja reilun kilpailun edellytykset. EU:n sisälle ei saa luoda keinotekoisia rajoja, jotka pirstovat markkinoita ja heikentävät niiden toimintaa.     

 Katso myös

 Hae aiheesta