Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Finanssiala > Linjaukset > EU-asiat > Pankkiunioni

Pankkiunioni

 

Euroopan pankkiunioni koostuu yhteisen pankkivalvonnan lisäksi yhteisestä eurooppalaisesta kriisinratkaisujärjestelmästä sekä kansallisten talletussuojajärjestelmien yhdenmukaistamisesta.

Pankkiunionin tavoitteena on tukea rahoitusmarkkinoiden vakautta, heikentää pankkien ja valtioiden välistä kytköstä sekä edistää reilua kilpailua.

Keskeinen tekijä on sijoittajavastuun käyttöönotto. Pankkikriisien kustannukset maksatetaan ensisijaisesti pankkien omistajilla ja velkojilla. Toissijaisesti kustannukset katetaan pankkien välisellä yhteisvastuulla yhteisen kriisinratkaisurahaston kautta.

Suomen finanssiala on tukenut pankkiunionin luomista. FA:n mielestä se lisää euroalueen rahoitusjärjestelmän vakautta. Yhdenmukainen valvonta ja yhteiset pelisäännöt edistävät reilua kilpailua.

Riskejä vähennettävä ennen yhteisvastuun lisäämistä

Komissio antoi marraskuussa 2015 asetusesityksen yhteisestä eurooppalaisesta talletussuojajärjestelmästä (European Deposit Insurance Scheme, EDIS). FA on suhtautunut kriittisesti esitykseen ja pitänyt parempana jatkaa kansallisten talletussuojajärjestelmien yhdenmukaistamista EU-maissa. Riskien jakamista yhteisen talletussuojan kautta voidaan harkita vasta, kun eri maiden pankkien nykyiset ongelmat on korjattu ja riskejä vähennetty riittävästi.

FA:n mielestä pankkiunioniin kuuluvassa yhteisessä kriisinratkaisumekanismissa yhteisvastuun käytön minimointi on tärkeää. Sijoittajavastuun on oltava ensisijainen kriisinhoitotoimien rahoituslähde. Kriisirahaston käyttökynnyksen pitää olla korkea.

Eräiden maiden pankkijärjestelmiä rasittavien järjestämättömien saamisten ja muiden ongelmaerien hoitamisessa tulee nojata olemassa oleviin EU-säännöksiin eli elvytys- ja kriisinratkaisudirektiiviin sekä valtiontukisääntöihin. Mikäli ongelmien hoitamisessa käytetään omaisuudenhoitoyhtiöitä (”roskapankkeja”), niiden tulee olla kansallisia ja mahdolliset tappiot tulee kattaa kansallisesti, ei yhteisvastuullisesti. Tarvittaessa EU:ssa voidaan luoda harmonisoitu kehikko, jota maat kansallisesti soveltavat.

Omaisuudenhoitoyhtiöiden tulee olla toiminnassaan mahdollisimman pitkälle markkinaehtoisia, eivätkä ne saa vääristää kilpailua. Jos valtiontukea käytetään, on noudatettava sääntöjä, joiden mukaan tuki edellyttää pääsääntöisesti osittaista sijoittajanvastuun toimeenpanoa.

 

 Katso myös

 Hae aiheesta