​​Hallitus kiristää kuolemanvaravakuutusten verotusta

Hallituksen esitys kiristää kuolemanvaravakuutusten verotusta on Finanssialan Keskusliiton (FK) toimitusjohtajan Piia-Noora Kaupin mielestä käsittämätöntä. Valtioneuvosto on tänään torstaina 6.10. perintö- ja lahjaverolain muutosesityksessä poistamassa kuolemantapauksessa maksettavan henkivakuutuskorvauksen 35 000 euron verovapaan osan.

Kuolemanvaravakuutuksella on Kaupin mukaan merkittävä taloudellinen merkitys perheille, joiden ei ole ollut muuten mahdollista kerryttää säästöjä. ”Se korvaa tulojen menetystä, jos perheen pääasiallinen tulonhankkija menehtyy.”

Kauppi pitää sinänsä hyvänä, että lakiesitykseen on sisällytetty lesken ja alaikäisen lapsen verottoman perintöosan suurennus. ”Se ei ole kuitenkaan riittävä vaihtoehto verovapauden poistolle.”

Myös säästöhenkivakuutuksen ottaminen on Kaupin mielestä esitetyn veromuutoksen jälkeenkin viisasta varautumista läheisten toimeentulon turvaksi. ”Tarve taloudelliseen varautumiseen ja perintösuunnitteluun ei poistu mihinkään. Säästöhenkivakuutus on merkittävä pitkäaikaisen säästämisen ja sijoittamisen muoto perinteisen pankki-, rahasto- ja osakesäästämisen rinnalla.”

”Säästöhenkivakuutuksen verotuksen osalta ei olisi pitänyt tehdä mitään erillisratkaisuja. Verotusta tulisi tarkastella hallitusohjelmaan kirjatun eri sijoitusmuotojen verotusta koskevan selvityksen yhteydessä”, Kauppi muistuttaa.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat