​Epävakaa markkinatilanne laski rahastopääomaa

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma laski helmikuussa 94,4 miljardista eurosta 93,8 miljardiin euroon. Rahastopääoman laskusta 336,7 miljoonaa euroa perustui epäsuotuisaan markkinakehitykseen ja 293,7 miljoonaa euroa lunastuksiin.

Helmikuussa osakerahastot keräsivät uutta pääomaa nettomääräisesti 274 miljoonaa euroa. Lisäksi vaihtoehtoiset rahastot keräsivät 86 miljoonaa euroa. Sen sijaan pitkän koron rahastoista lunastettiin 586 miljoonaa euroa, lyhyen koron rahastoista 52 miljoonaa euroa ja yhdistelmärahastoista 15 miljoonaa euroa.

milj. EUR

Nettomerkinnät

helmikuu

2016

Nettomerkinnät, tammi-helmikuu

2016

Pääoma 29.2.2016

Osakerahastot

274

461

33 843

Yhdistelmärahastot

-15

-18

17 739

Pitkän koron rahastot

-586

-866

27 432

Lyhyen koron rahastot

-52

-80

12 662

Vaihtoehtoiset rahastot

86

112

2 143

Yhteensä

-294

-391

93 819

Vuosi 2016 näyttää alkaneen isolla korjausliikkeellä sijoitusmarkkinoilla. Huoli Kiinan ja joidenkin kehittyvien maiden talouskasvusta sekä raaka-aineiden ja öljyn hinnan lasku ovat pysyneet sijoittajien mielissä. Helmikuu olikin markkinoilla erittäin haastava. Osakemarkkinoiden selkeä lasku loiveni kuitenkin kuun loppua kohden. Rahastosijoittajat näyttäisivätkin odottavan jonkinlaista vastakkaista liikettä osakemarkkinoiden laskulle sillä osakerahastot ovat saaneet uusia sijoituksia. Lisäksi osakerahastot nähdään edelleen houkuttelevampina sijoituskohteina kuin pitkän koron rahastot.

”Osakemarkkinoiden korjausliike helmikuussa oli paniikinomainen mutta laskevat markkinat voivat avata pitkän tähtäimen sijoitusmahdollisuuksia rahastosäästäjälle. Maltti on kuitenkin valttia osakekurssien jatkuvassa heilunnassa,” arvioi Finanssialan Keskusliiton analyytikko Valtteri Vuorio.

Osakerahastojen yhteenlaskettu pääoma pysyi lähes ennallaan helmikuussa. Eniten uutta pääomaa osakerahastoista keräsivät globaalisti sijoittavat rahastot, 355 miljoonaa euroa. Eniten pääomaa lunastettiin Pohjois-Amerikkaan sijoittavista rahastoista (53,7 miljoonaa euroa).

Kurssilaskun seurauksena kaikkien rahastoluokkien vuosituotot kääntyivät miinukselle. Parhaiten pärjäsi Japaniin sijoittava osakerahastoluokka -3,3 prosentin tuotolla. Myös Sharpen mittarilla mitattuna kaikki rahastoluokat olivat miinuksella. Vähiten miinuksella oli Japaniin sijoittava osakerahastoluokka (Sharpe 12 kk -0,15). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Osakerahastot,

milj. EUR

Nettomerkinnät,

helmikuu 2016

Nettomerkinnät, tammi-helmikuu

2016

Pääoma 29.2.2016

12 kk:n tuotto (ka.)

Suomi

-19

-12

4 622

-5,8 %

Pohjoismaat

-16

-28

3 229

-3,7 %

Eurooppa

43

113

6 181

-10,0 %

Pohjois-Amerikka

-109

-52

4 889

-6,2 %

Japani

19

19

943

-3,3 %

Tyynenmeren alue

5

5

232

-13,2 %

Kehittyvät markkinat

-28

-57

4 324

-18,2 %

Maailma

355

478

8 189

-9,1 %

Toimialarahastot

25

-4

1 235

-6,6 %

Yhteensä

274

461

33 843

Pitkän koron rahastoissa lähes kaikki rahastoluokat menettivät pääomia. Eniten lunastettiin luokitelluista yrityslainoista. Uutta pääomaa kertyi eniten globaaleihin korkeariskisiin yrityslainoihin, yhteensä 47 miljoonaa euroa. Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista parhaiten menestyi euroalueen valtionlainoihin sijoittava rahastoluokka 0,3 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (12 kk Sharpe 0,07).

Pitkän koron rahastot,

milj. EUR

Nettomerkinnät,

helmikuu 2016

Nettomerkinnät, tammi-helmikuu

2016

Pääoma 29.2.2016

12 kk:n tuotto (ka.)

Valtioriski EUR

-99

-253

6 319

0,3 %

Luokitellut yrityslainat EUR

-431

-557

9 506

-1,6 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

-110

-156

2 726

-2,6 %

Valtioriski maailma

2

-3

180

-2,0 %

Luokitellut yrityslainat maailma

-3

48

4 474

-1,7 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

47

32

2 306

-5,3 %

Kehittyvät markkinat

8

23

1 919

-5,8 %

Yhteensä

-586

-866

27 432

Rahastoraportti, helmikuu 2016
Markkinakatsaus, helmikuu 2016

Lisätiedot:
Analyytikko Valtteri Vuorio, puh 020 793 4260
Johtava lakimies (sijoitusrahastot) Jari Virta, puh. 020 793 4252
Viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274

Noin miljoonalla suomalaisella on rahastosijoituksia. Suomalaisten kotitalouksien omistamien rahastosijoitusten arvo oli joulukuun 2015 lopussa sijoitussidonnaiset vakuutukset mukaan lukien noin 40 miljardia euroa, eli noin 41 prosenttia koko ra­hastopääomasta. Suomeen on rekisteröity 34 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli helmikuun lopussa yhteensä 461 kpl.