​Kotivakuutuksen ottajat syyniin – hallitukselta turhaa simputusta

Pankkien kysymyspatteristo asiakkaille on siirtymässä vakuutuspuolelle. Hallituksen torstaina 3.11. tekemä rahanpesulainsäädännön uudistusesitys johtaa toteutuessaan siihen, että koti-, kasko- ja matkavakuutusten ottajalta kysytään jatkossa, onko hän poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai onko sellaista hänen lähipiirissään. Sama kysymys esitetään myös jo olemassa oleville asiakkaille.

”Rahanpesun torjunnan tai terrorismin riskin hallinnan kannalta vapaaehtoisissa vakuutuksissa asiakkaille tehtävillä pakollisilla kysymyksillä ei ole merkitystä. Asiakkaat kokevat ne yksinomaan simputuksena ja huonona asiakaspalveluna”, Finanssialan Keskusliiton (FK) toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi korostaa.

Kauppi muistuttaa, että hallituksen esittämä lisävelvoite vapaaehtoisiin vakuutuksiin ei perustu IV rahanpesudirektiiviin, jota ollaan saattamassa voimaan kansallisesti. ”EU on tietoisesti jättänyt vahinkovakuutuksen ulkopuolelle juuri vähäriskisyyden vuoksi. Kyse on siis täysin kansallisesta lisäsääntelystä. Sisäministeriön johtamassa valmistelussa ei ole piitattu ollenkaan hallitusohjelman linjauksesta, että EU-säännösten toimeenpanossa pidättäydytään kansallisesta lisäsääntelystä.”

Kaupin mukaan uusi sääntely herättää myös kysymyksen, mitä vakuutusyhtiön tulee tehdä, jos asiakkaat eivät syystä tai toisesta vastaa kyselyihin. Onko vakuutusyhtiön esimerkiksi irtisanottava kansalaisen koti- ja
sairausvakuutukset ja kieltäydyttävä myöntämästä uusia?

Hallitus sivuutti oman arviointineuvostonsa kriittisen kannan

Hallitus on täysin sivuuttanut myös asettamansa lainsäädännön arviointineuvoston kriittisen lausunnon rahanpesuun liittyvistä lisävelvoitteista. Arviointineuvoston mukaan ehdotetut ”toimenpiteet vaikuttavat olevan vastoin Sipilän hallitusohjelman kirjauksia, joissa pyritään yritysten turhan sääntelyn purkamiseen ja hallinnollisen taakan keventämiseen”.

Pankit on velvoitettu kysymään asiakkailtaan monia, asiakkaiden mielestä tungettelevalta tuntuvia kysymyksiä mm. poliittisesta vaikutusvallasta ja tilitapahtumien määristä. Tällä hetkellä poliittisesti vaikutusvaltaiseksi katsotaan vain ulkomailla korkeissa asemissa olleet, mutta uuden direktiivin mukaan poliittisesti vaikutusvaltaisiksi katsotaan jatkossa myös kotimaiset ministerit, kansanedustajat, suurlähettiläät ja valtio-omisteisten yritysten toimitusjohtajat.

”Pankeille tulleet velvoitteet liittyvät rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan. Finanssiala on vahvasti sitoutunut uusiin velvoitteisiin, jotka pohjautuvat IV rahanpesudirektiiviin. Pankkien asiakkailleen tekemää kysymyspatteristoa ei pidä kuitenkaan ulottaa pakollisena vakuutusyhtiöihin, vaan rahanpesuun liittyvien selvitysten laajuus on jätettävä yhtiöiden oman riskiperusteisen arvioinnin varaan”, Kauppi sanoo.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi, puh. 020 793 4210
Johtava asiantuntija Mika Linna, puh. 020 793 4269
Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomo Yli-Huttula, puh. 040 652 9118

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat