​Rahastoihin 1,3 miljardia euroa uusia sijoituksia

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin kesäkuun aikana nettomääräisesti 1,3 miljardia euroa uutta pääomaa. Kuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu arvo oli 112,5 miljardia euroa. Rahastopääomasta noin 20 miljardia euroa on peräisin Ruotsista.

Eniten uutta pääomaa sijoitettiin yhdistelmärahastoihin, yhteensä 928 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoihin kertyi 227 miljoonaa euroa ja lyhyen koron rahastoihin 179 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoiset rahastot keräsivät 75 miljoonaa euroa. Osakerahastot ovat ainoa rahastoluokka, joka on menettänyt sijoituksia vuoden 2017 alusta laskettuna. Kesäkuussa osakerahastoista lunastettiin nettomääräisesti 69 miljoonaa euroa.

milj. EUR

Nettomerkinnät
kesäkuu 2017

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma
30.6.2017

Osakerahastot

-69

-616

41 219

Yhdistelmärahastot

928

1 665

21 961

Pitkän koron rahastot

227

667

31 057

Lyhyen koron rahastot

179

1 097

14 818

Vaihtoehtoiset rahastot

75

276

3 421

YHTEENSÄ

1 341

3 089

112 476


Yhdysvaltojen keskuspankki (Fed) nosti kesäkuussa odotetusti ohjauskorkoaan. Lisäksi Fed kertoi aloittavansa pankin taseen supistamisen pienin askelin tämän vuoden loppuun mennessä. Tasetta supistetaan aluksi 10 mirljardilla dollarilla kuukaudessa. Vuoden kuluttua toimenpiteiden aloittamisesta määrä nousee 50 miljardiin dollariin kuukaudessa. Summat ovat hyvin maltillisia, mutta vähitellen rahoitusmarkkinoiden likviditeettitilanne kiristyy.

Euroopan keskuspankki (EKP) sen sijaan piti 8.6. pidetyssä kokouksessaan rahapolitiikkansa ennallaan. Pääjohtaja Draghin lausunnot Portugalin Sintrassa kesäkuun lopulla tulkittiin kuitenkin rahapolitiikan kiristymiseksi lähitulevaisuudessa. Tämä aiheutti markkinoilla hetkellistä turbulenssia ja euron vahvistumista suhteessa Yhdysvaltojen dollariin. Tilanne rauhoittui, kun EKPtäsmensi,, että pääjohtajan lausuntoja ylitulkittiin.

Pitkät korot kääntyivä nousuun kesäkuun lopulla niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. Osakekurssit laskivat hieman molemmilla mantereilla.

”Draghin puheista etsitään nyt herkellä korvalla vihjeitä EKP:n osto-ohjelman kohtalosta.Draghi totesi deflaatiouhan poistuneen, mikä tulkittiin signaaliksi rahapolitiikan tulevasta kiristymisestä. Politiikan suunnasta ei sinänsä ole epäselvyyttä, mutta toimenpiteiden ajoitus ja kalibrointi ovat spekulaation kohteena”, tiivistää Finanssiala ry:n analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastoissa eniten uusia sijoituksia kertyi globaalisti sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 47 miljoonaa euroa. Sen sijaan Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan ja Pohjoismaihin sijoittavista osakerahastoista lunastettiin eniten varoja. Suomi-rahastot ylsivät kesäkuussa parhaaseen vuosituottoon 28,9 prosentin tuotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla (Sharpe 12 kk 2,6). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät kesäkuu 2017

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 30.6.2017

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

15

-227

5 484

28,9 %

Pohjoismaat

-36

-238

4 507

22,7 %

Eurooppa

-62

622

7 500

21,3 %

Pohjois-Amerikka

-35

-965

5 107

13,8 %

Japani

3

64

899

15,7 %

Tyynenmeren alue

0

21

313

16,8 %

Kehittyvät markkinat

-9

-110

6 138

13,7 %

Maailma

47

340

9 951

14,4 %

Toimialarahastot

8

-123

1 321

11,5 %

YHTEENSÄ

-69

-616

41 219

Pitkän koron rahastoissa eniten uusia sijoituksia keräsivät euroalueen luokitellut yrityslainat. Sen sijaan valtionlainoista lunastettiin varoja kautta linjan. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen korkeariskiset yrityslainat 9,8 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla mitattuna (Sharpe 12 kk 5,9).

milj. EUR

Nettomerkinnät kesäkuu 2017

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma
30.6.2017

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

-1

-316

6 065

-2,7 %

Luokitellut yrityslainat EUR

232

358

10 690

1,9 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

-25

-93

2 893

9,8 %

Valtioriski maailma

-44

-48

166

-2,8 %

Luokitellut yrityslainat maailma

42

225

5 573

1,9 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

-3

88

2 637

6,2 %

Kehittyvät markkinat

26

453

3 033

6,1 %

YHTEENSÄ

227

667

31 057


Rahastoraportti, kesäkuu 2017
Markkinakatsaus, kesäkuu 2017

Noin 28 prosentilla eli 1,2 miljoonalla 15–79 vuotiaista suomalaisista on rahastosijoituksia. Suomalaisten kotitalouksien omistamien rahastosijoitusten arvo oli vuoden 2016 lopussa sijoitussidonnaiset vakuutukset mukaan lukien noin 40,8 miljardia euroa, eli noin 38 prosenttia koko ra­hastopääomasta. Suomeen on rekisteröity 25 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli kesäkuun lopulla yhteensä 466 kpl.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat