​Rahastoihin 254 miljoonaa euroa huhtikuussa

Eniten uutta pääomaa sijoitettiin lyhyen koron rahastoihin, yhteensä 274 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoihin kertyi 123 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 15 miljoonaa euroa uusia sijoituksia. Pitkän koron rahastoista lunastettiin 85 miljoonaa euroa ja osakerahastoista 74 miljoonaa euroa.

milj. EUR

Nettomerkinnät

huhtikuu

2017

Nettomerkinnät, tammi-huhtikuu

2017

Pääoma 30.4.2017

Osakerahastot

-74

-277

41 989

Yhdistelmärahastot

123

595

21 099

Pitkän koron rahastot

-85

162

30 609

Lyhyen koron rahastot

274

797

14 480

Vaihtoehtoiset rahastot

15

208

3 340

Yhteensä

254

1 486

111 517

Huhtikuussa saatiin lisää tukea talouden näkymien parantumisesta. Sekä kehittyvissä että kehittyneissä talouksissa odotetaan kiihtyvää kasvua. Myös Suomessa talouden näkymät ovat entistä valoisammat: kotitalouksien luottamus on huipussaan, pörssiyritykset ilmoittavat paranevista tuloksista ja myös vienti näyttää vihdoin piristyvän maailmankaupan kasvun imussa.

Maailmantalouden kasvun yllä leijuu kuitenkin edelleen protektionismin uhka. Huhtikuun lopulla poliittiset riskit hieman hälvenivät, kun EU-myönteinen Emmanuel Macron voitti Ranskan presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen ja viime sunnuntaina myös toisen kierroksen selvin lukemin. Ranskan valtionlainojen korkoero Saksaan kaventui jo vaalien ensimmäisen kierroksen jälkeen, osakkeet kallistuivat ja euro vahvistui Yhdysvaltojen dollariin ja Japanin jeniin nähden. Vaalien suotuisaa lopputulosta hinnoiteltiin siten jo ennalta.

”Sijoittajien kannalta Macronin valinta presidentiksi oli helpotus. Macron edustaa vakautta ja ennustettavuutta, juuri sitä, mitä markkinat kaipaavat. Odotusten mukainen vaalitulos yhdistettynä talouslukujen paranemiseen antaa vahvaa uskoa siihen, että sijoittajien suotuisat ajat jatkuvat”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastoissa eniten uusia sijoituksia kertyi Eurooppaan sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 233 miljoonaa euroa. Lisäksi Eurooppa-rahastojen arvo nousi yli 300 miljoonaa euroa osakekurssien nousun ansiosta. Suomi-osakerahastojen arvo nousi myös noin 280 miljoonalla eurolla. Suomi-rahastot ylsivät parhaaseen vuosituottoon huikealla 26,6 prosentin tuotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla (Sharpe 12 kk 2,0). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Osakerahastot,

milj. EUR

Nettomerkinnät,

huhtikuu 2017

Nettomerkinnät, tammi-huhtikuu

2017

Pääoma 30.4.2017

12 kk:n tuotto (ka.)

Suomi

-99

-144

5 486

26,6 %

Pohjoismaat

-73

-216

4 475

18,7 %

Eurooppa

233

457

7 440

17,1 %

Pohjois-Amerikka

-236

-504

5 733

21,0 %

Japani

10

68

898

18,4 %

Tyynenmeren alue

7

21

318

19,6 %

Kehittyvät markkinat

37

-76

6 272

19,0 %

Maailma

43

250

10 045

18,3 %

Toimialarahastot

3

-133

1 323

16,6 %

Yhteensä

-74

-277

41 989

Pitkän koron rahastoissa lunastettiin varoja uusia sijoituksia enemmän. Eniten varoja lunastettiin euroalueen valtionlainoihin sijoittavista rahastoista, yhteensä 170 miljoonaa euroa. Kyseisen rahastoluokan arvonmuutos oli kuitenkin 164 miljoonaa euroa positiivinen. Etenkin Ranskan 10-vuotisten valtionlainojen korot laskivat hutikuun aikana. Tämä realisoitui kyseisiin papereihin sijoittaneiden rahastojen arvonnousuna.

Parhaaseen vuosituottoon ylsi kehittyvien markkinoiden rahastoluokka 9,2 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sharpen mittarilla mitattuna parhaiten menestyivät euroalueen korkeariskiset yrityslainat, joiden keskimääräinen Sharpen luku vuoden aikajänteellä oli 3,9.

Pitkän koron rahastot,

milj. EUR

Nettomerkinnät,

huhtikuu 2017

Nettomerkinnät, tammi-huhtikuu

2017

Pääoma 30.4.2017

12 kk:n tuotto (ka.)

Valtioriski EUR

-170

-272

6 260

0,1 %

Luokitellut yrityslainat EUR

11

31

10 311

2,5 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

14

-77

2 868

8,7 %

Valtioriski maailma

-2

-4

167

-1,7 %

Luokitellut yrityslainat maailma

23

62

5 435

4,2 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

27

64

2 606

6,9 %

Kehittyvät markkinat

12

358

2 961

9,2 %

Yhteensä

-85

162

30 609

Rahastoraportti, huhtikuu 2017
Markkinakatsaus, huhtikuu 2017

Noin 28 prosentilla eli 1,2 miljoonalla 15–79 vuotiaista suomalaisista on rahastosijoituksia. Suomalaisten kotitalouksien omistamien rahastosijoitusten arvo oli vuoden 2016 lopussa sijoitussidonnaiset vakuutukset mukaan lukien noin 40,8 miljardia euroa, eli noin 38 prosenttia koko ra­hastopääomasta. Suomeen on rekisteröity 30 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli huhtikuun lopulla yhteensä 466 kpl.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat