​Rahastoista lunastettiin 172 miljoonaa euroa marraskuussa

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin nettomääräisesti 172 miljoonaa euroa marraskuun aikana. Euroopan, ja etenkin Pohjoismaiden, pörssikurssien laskun seurauksena rahastopääoma supistui vajaalla miljardilla eurolla. Kuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu arvo oli 115,4 miljardia euroa.

Lunastukset kohdistuivat lähinnä osakerahastoihin, joista lunastettiin nettomääräisesti yhteensä 520 miljoonaa euroa. Sen sijaan yhdistelmärahastoihin sijoitettiin uusia varoja yhteensä 242 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoihin 112 miljoonaa euroa. Vuoden alusta lukien Suomeen rekisteröityihin rahastoihin on kertynyt yli neljä miljardia euroa uusia sijoituksia. Tästä 65 prosenttia on sijoitettu yhdistelmärahastoihin, jotka ovat tyypillisesti kotitalouksien suosiossa.

milj. EUR

Nettomerkinnät

marraskuu 2017

Nettomerkinnät

vuoden alusta

Pääoma

30.11.2017

Osakerahastot

-520

-668

43 454

Yhdistelmärahastot

242

2 649

22 321

Pitkän koron rahastot

112

897

31 524

Lyhyen koron rahastot

-13

680

14 309

Vaihtoehtoiset rahastot

7

547

3 810

YHTEENSÄ

-172

4 105

115 418

Talous vahvistui edelleen marraskuussa. Niin Euroopassa, Yhdysvalloissa kuin kehittyvissä talouksissakin nähtiin yhä parempia kasvu- ja luottamuslukuja. Maailmantalous on vahvassa vedossa, mikä heijastuu positiivisesti yritysten tuloksiin. Inflaatio ei kehittyneissä talouksissa näytä kuitenkaan kiihtymisen merkkejä. Niin kauan kuin inflaatio pysyy alhaisena, lykkää se keskuspankkien mahdollisuuksia kiristää merkittävästi rahapolitiikkaansa.

”Inflaation hitautta on ihmetelty jo jonkin aikaa keskuspankkiirien ja sijoittajien keskuudessa. Keskuspankin koronnostot ovat nostaneet lyhyitä korkoja Yhdysvalloissa, mutta pitkien korkojen nousua ei odotuksista huolimatta edelleenkään näy. Pitkien ja lyhyiden korkojen erotus on siten kaventunut, mikä usein tulkitaan hieman huolestuttavaksi merkiksi pitkät korot kun heijastavat sijoittajien odotuksia talouden pidemmän aikavälin kasvu- ja inflaationäkymistä”, summaa Finanssiala ry:n analyytikko Elina Salminen.

Osakemarkkinoilla on nähty syksyn aikana erittäin voimakasta nousua. Tahti hieman notkahti marraskuussa, tosin talousalueilla oli eroja: Helsingin pörssi niiasi reippaasti, kun taas USA:ssa päädyttiin muun muassa Trumpin verouudistuksen nosteessa plussalle. Talouden perustekijät eivät kuitenkaan ole juuri muuttuneet.

Osakerahastoista eniten pääomia lunastettiin globaalisti sijoittavista osakerahastoista, yhteensä 504 miljoonaa euroa. Sen sijaan kehittyville markkinoille sijoitettiin eniten, yhteensä 54 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät Eurooppaan sijoittavat osakerahastot 17,8 prosentin tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla (Sharpe 12 kk 2,0). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät

marraskuu 2017

Nettomerkinnät

vuoden alusta

Pääoma

30.11.2017

Tuotto

12 kk (ka.)

Suomi

22

-154

5 420

13,8 %

Pohjoismaat

-20

-193

4 458

13,3 %

Eurooppa

-3

723

7 883

17,8 %

Pohjois-Amerikka

-71

-971

5 362

7,1 %

Japani

-7

124

1 040

13,5 %

Tyynenmeren alue

11

57

366

9,8 %

Kehittyvät markkinat

54

146

6 776

12,0 %

Maailma

-504

-311

10 813

9,9 %

Toimialarahastot

-1

-89

1 334

12,4 %

YHTEENSÄ

-520

-668

43 454

Pitkän koron rahastoissa eniten varoja kertyi luokiteltuihin globaaleihin yrityslainarahastoihin (95 miljoonaa euroa). Varoja lunastettiin eniten euroalueen korkeariskisistä yrityslainoista (91 miljoonaa euroa). Parhaaseen vuosituottoon ylsivät kuitenkin juuri kyseiset euroalueen korkeariskiset yrityslainat 7,9 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla mitattuna (Sharpe 12 kk 5,8).

milj. EUR

Nettomerkinnät marraskuu 2017

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma

30.11.2017

Tuotto

12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

62

-499

5 986

1,4 %

Luokitellut yrityslainat EUR

3

348

10 874

3,2 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

-91

-170

2 815

7,9 %

Valtioriski maailma

-1

-53

160

0,0 %

Luokitellut yrityslainat maailma

95

344

5 585

1,8 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

-13

90

2 666

5,1 %

Kehittyvät markkinat

58

837

3 438

6,5 %

YHTEENSÄ

112

897

31 524

Rahastoraportti, marraskuu 2017
Markkinakatsaus, marraskuu 2017

Noin 28 prosentilla eli 1,2 miljoonalla 15–79 -vuotiaista suomalaisista on rahastosijoituksia. Suomalaisten kotitalouksien omistamien rahastosijoitusten arvo oli vuoden 2016 lopussa sijoitussidonnaiset vakuutukset mukaan lukien noin 40,8 miljardia euroa, eli noin 38 prosenttia koko ra­hastopääomasta. Suomeen on rekisteröity 26 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli marraskuun lopulla yhteensä 468 kpl.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat