​Sijoitusrahastoihin 780 miljoonaa euroa uutta pääomaa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin helmikuun aikana nettomääräisesti 780 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Lisäksi rahastojen yhteenlaskettu arvo nousi positiivisen markkinakehityksen myötä noin kahdella miljardilla eurolla. Helmikuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu pääoma oli 109,7 miljardia euroa.

Eniten uutta pääomaa keräsivät lyhyen koron rahastot, joihin sijoitettiin nettomääräisesti 494 miljoonaa euroa. Myös yhdistelmärahastoihin (176 miljoonaa euroa), osakerahastoihin (121 miljoonaa euroa) ja vaihtoehtoisiin rahastoihin (91 miljoonaa euroa) kertyi uusia sijoituksia, kun taas pitkän koron rahastoista lunastettiin 102 miljoonaa euroa.

milj. EUR

Nettomerkinnät

helmikuu

2017

Nettomerkinnät, tammi-helmikuu

2017

Pääoma 28.2.2017

Osakerahastot

121

319

41 573

Yhdistelmärahastot

176

345

20 721

Pitkän koron rahastot

-102

-96

30 155

Lyhyen koron rahastot

494

257

14 028

Vaihtoehtoiset rahastot

91

106

3 190

Yhteensä

780

932

109 667

Yhdysvalloissa osakeindeksit kipusivat helmikuussa jälleen uusiin ennätyslukemiin. Tämä näkyi yhdessä dollarin vahvistumisen kanssa yli 300 miljoonan euron arvonnousuna Pohjois-Amerikkaan sijoittavassa rahastoluokassa. Arvonnousu oli suurinta suhteessa sijoitettuun rahastopääomaan. Yhdysvalloista onkin saatu yhä vahvempaa talousdataa ja keskuspankin (Fed) koronnostoa odotetaan jo maaliskuulle. Odotukset talouden kasvun ja inflaation kiihtymisestä ovat nostaneet myös pitkiä korkoja Yhdysvalloissa, mikä puolestaan on näkynyt arvonlaskuna pitkän koron rahastoissa.

Myös Euroopassa talouden näkymät vahvistuvat. Luottamusindikaattorit kertovat kuluttajien ja yritysten luottamuksen parantuneen. Euroopan keskuspankin odotetaan kuitenkin pitävän ohjauskoron ennallaan huomisessa (9.3.) kokouksessaan. Euroopassa poliittinen epävarmuus on nostanut etenkin Ranskan valtion pitkiä korkoja.

”Sijoitusympäristö on osakesijoittajalle edelleen suotuisa. Osakkeiden noususykli on kestänyt kuitenkin jo kahdeksan vuotta, mikä on saanut sijoittajat pohtimaan nousun jatkumista. Rahastoihin kuukausittain sijoittaessa ajoituksen ja sijoituskohteiden hajauttaminen on kuitenkin helppoa. Se vähentää epäonnistumisen riskiä”, tiivistää Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastojen joukosta parhaaseen vuosituottoon ylsi kehittyville markkinoille sijoittava rahastoluokka 29 prosentin tuotolla. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla parhaiten menestyi globaalisti sijoittava osakerahastoluokka (Sharpe 12 kk 1,90). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Osakerahastot,

milj. EUR

Nettomerkinnät,

helmikuu 2017

Nettomerkinnät, tammi-helmikuu

2017

Pääoma 28.2.2017

12 kk:n tuotto (ka.)

Suomi

-18

-4

5 234

24,0 %

Pohjoismaat

11

-63

4 520

18,3 %

Eurooppa

24

386

6 869

15,1 %

Pohjois-Amerikka

-99

-186

6 175

25,8 %

Japani

52

69

910

24,1 %

Tyynenmeren alue

7

10

307

25,9 %

Kehittyvät markkinat

-15

-34

6 196

29,0 %

Maailma

146

203

9 987

24,3 %

Toimialarahastot

11

-62

1375

16,8 %

Yhteensä

121

319

41 573

Pitkän koron rahastoissa eniten uutta pääomaa kertyi helmikuussa kehittyvien markkinoiden rahastoluokkaan, jonka nettomerkinnät olivat yhteensä 88 miljoonaa euroa. Kehittyvien markkinoiden talousnäkymät ovat vakautuneet ja korkotaso on houkutteleva. Rahastoluokka pärjäsi helmikuussa parhaiten 13,1 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sharpen mittarilla parhaiten menestyivät euroalueen korkeariskiset yrityslainat, joiden keskimääräinen Sharpen luku vuoden aikajänteellä oli 4,79.

Pitkän koron rahastot,

milj. EUR

Nettomerkinnät,

helmikuu 2017

Nettomerkinnät, tammi-helmikuu

2017

Pääoma 28.2.2017

12 kk:n tuotto (ka.)

Valtioriski EUR

-151

-158

6 237

0,0 %

Luokitellut yrityslainat EUR

-89

-39

10 230

4,0 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

-3

-113

2 800

12,8 %

Valtioriski maailma

-4

-5

167

1,5 %

Luokitellut yrityslainat maailma

39

36

5 433

5,9 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

17

5

2 530

11,3 %

Kehittyvät markkinat

88

178

2 757

13,1 %

Yhteensä

-102

-96

30 155

Rahastoraportti, helmikuu 2017
Markkinakatsaus, helmikuu 2017

Noin miljoonalla suomalaisella on rahastosijoituksia. Suomalaisten kotitalouksien omistamien rahastosijoitusten arvo oli vuoden 2016 lopussa sijoitussidonnaiset vakuutukset mukaan lukien noin 40,8 miljardia euroa, eli noin 38 prosenttia koko ra­hastopääomasta. Suomeen on rekisteröity 30 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli helmikuun lopussa yhteensä 469 kpl.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat