​Sijoitusrahastoihin yli 300 miljoonaa euroa uusia sijoituksia

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma nousi huhtikuussa 95,6 miljardista eurosta 96,6 miljardiin euroon. Rahastopääoman noususta 657 miljoonaa euroa perustui suotuisaan markkinakehitykseen ja 311 miljoonaa euroa uusiin sijoituksiin.

Eniten uusia sijoituksia tehtiin pitkän koron rahastoihin, joihin tuli uutta pääomaa nettomääräisesti 392 miljoonaa euroa. Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 188 miljoonaa euroa, yhdistelmärahastoihin 46 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 40 miljoonaa euroa. Lunastuksia tehtiin puolestaan osakerahastoista, joista lähti nettomääräisesti 355 miljoonaa euroa.​​​

milj. EUR

Nettomerkinnät

huhtikuu

2016

Nettomerkinnät, tammi-huhtikuu

2016

Pääoma 30.4.2016

Osakerahastot

-355

-149

34 504

Yhdistelmärahastot

46

103

18 277

Pitkän koron rahastot

392

-270

28 622

Lyhyen koron rahastot

188

15

12 814

Vaihtoehtoiset rahastot

40

372

2 376

Yhteensä

311

71

96 593

Maailmantalouden kasvunäkymät ovat pysyneet epävarmoina vuoden 2015 loppupuolelta lähtien. Osakemarkkinoita ovat rasittaneet Yhdysvaltojen talouden kasvunäkymät vuonna 2016, Kiinan talouden rakenteelliset muutokset, yritysten tuloskasvuodotukset ja raaka-aineiden sekä öljyn hinnan romahtaminen. Lisäksi kuluvan vuoden suuret poliittiset tapahtumat, kuten kesäkuun Brexit-äänestys, jälleen ilmassa leijuva Grexit-tilanne ja Yhdysvaltojen presidentinvaalit loppusyksyllä tuovat lisämaustetta jo valmiiksi epävarmoihin markkinoihin. Tämä onkin heijastunut pääoman pakenemiseen osakerahastoista.

Samanaikaisesti keskuspankit Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Japanissa ovat pyrkineet vaikuttamaan reaalitalouteen. Toimilla on ollut vain vähäistä vaikutusta talouskasvuun. Pitkän koron rahastoihin jotkut toimenpiteet voivat kuitenkin vaikuttaa. Muun muassa EKP:n arvopaperien osto-ohjelman laajentaminen hyvänlaatuisiin yrityslainoihin on kääntänyt pitkän koron rahastojen nettomerkinnät pitkästä aikaa positiivisiksi. Tämä näkyy erityisesti sekä Eurooppaan että globaaleihin luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavissa rahastoissa.

”Rahastosijoittajat hakevat nyt tuottoa maailmanlaajuisesti sijoittavista osake- ja korkorahastoista. Hyötyä haetaan muun muassa näiden rahastojen hajauttamisen kautta”, arvioi Finanssialan Keskusliiton analyytikko Valtteri Vuorio.

Lähes kaikki osakerahastoluokat menettivät sijoituksia huhtikuussa. Ainoastaan globaalisti, Pohjois-Amerikkaan sekä Tyynenmeren alueelle sijoittavien rahastojen nettomerkinnät olivat lunastuksia suuremmat. Kaikkien rahastoluokkien vuosituotot pysyivät helmi- ja maaliskuun tapaan yhä miinuksella. Parhaiten pärjäsivät Pohjoismaihin ja Suomeen sijoittavat osakerahastoluokat -2,3 prosentin tuotoilla.

Myös Sharpen mittarilla mitattuna kaikki rahastoluokat olivat miinuksella. Vähiten miinuksella oli Pohjoismaihin sijoittava osakerahastoluokka (Sharpe 12 kk -0,09). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Osakerahastot,

milj. EUR

Nettomerkinnät,

huhtikuu 2016

Nettomerkinnät, tammi-huhtikuu

2016

Pääoma 30.4.2016

12 kk:n tuotto (ka.)

Suomi

-118

-187

4 676

-2,3 %

Pohjoismaat

-13

-52

3 383

-2,3 %

Eurooppa

-259

-251

6 058

-7,9 %

Pohjois-Amerikka

2

-127

4 874

-4,2 %

Japani

-37

-33

938

-5,3 %

Tyynenmeren alue

8

10

249

-12,5 %

Kehittyvät markkinat

-35

-43

4 604

-15,1 %

Maailma

99

497

8 408

-7,9 %

Toimialarahastot

-4

38

1 314

-4,7 %

Yhteensä

-355

-149

34 504

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnöissä on nähty vuoden aikana runsaasti heiluntaa. Huhtikuussa rahastoihin virtasi kuitenkin uutta pääomaa kiitettävästi. Nyt tehdyt uudet sijoitukset olivat suurimmat 12 kuukauteen. Eniten uusia sijoituksia kertyi globaaleihin luokiteltuihin yrityslainoihin, yhteensä 252 miljoonaa euroa.
Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista parhaiten menestyi euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka 1,3 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (12 kk Sharpe 0,43).

Pitkän koron rahastot,

milj. EUR

Nettomerkinnät,

huhtikuu 2016

Nettomerkinnät, tammi-huhtikuu

2016

Pääoma 30.4.2016

12 kk:n tuotto (ka.)

Valtioriski EUR

-4

-224

6 315

0,0 %

Luokitellut yrityslainat EUR

69

-389

9 844

0,2 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

28

-79

2 934

1,3 %

Valtioriski maailma

-0

-17

171

-0,7 %

Luokitellut yrityslainat maailma

252

318

4 851

0,1 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

39

8

2 401

-1,3 %

Kehittyvät markkinat

8

113

2 108

-2,4 %

Yhteensä

392

-270

28 622

Rahastoraportti, huhtikuu 2016
Markkinakatsaus, huhtikuu 2016

Lisätiedot:
Analyytikko Valtteri Vuorio, puh 020 793 4260
Johtava lakimies (sijoitusrahastot) Jari Virta, puh. 020 793 4252
Viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274

Noin miljoonalla suomalaisella on rahastosijoituksia. Suomalaisten kotitalouksien omistamien rahastosijoitusten arvo oli joulukuun 2015 lopussa sijoitussidonnaiset vakuutukset mukaan lukien noin 40 miljardia euroa, eli noin 41 prosenttia koko ra­hastopääomasta. Suomeen on rekisteröity 34 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli helmikuun lopussa yhteensä 458 kpl.