​Tapiola Pankista osa S-Pankkia

S-Pankki ja Tapiola Pankki yhdistyvät uudeksi S-Pankiksi.
S-ryhmä omistaa vuonna 2014 aloittavasta uudesta pankista 75 prosenttia
ja LähiTapiola-ryhmä 25 prosenttia.

​Osana pankkien yhdistymistä LähiTapiola Varainhoidon varainhoitoliiketoiminta ja rahastoliiketoiminta eriytyvät, kertovat yhtiöt tiedotteessaan. Rahastoliiketoiminta siirretään S-Pankin tulevaan tytäryhtiöön FIM Varainhoito Oy:öön, jolloin siitä tulee Suomen neljänneksi suurin rahastoyhtiö. LähiTapiolan varainhoitoyhtiö puolestaan jatkaa LähiTapiolan sataprosenttisessa omistuksessa ja sen varainhoitoasiakkaiden asemaan tai palveluihin ei tule muutoksia. LähiTapiola Varainhoito vastaa fuusion jälkeenkin LähiTapiola-nimisten rahastojen salkunhoidosta.

Pankkien yhdistyminen uudeksi S-Pankiksi vaatii vielä Finanssivalvonnan sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnät. Lisäksi uuden pankin on haettava oma pankkitoimilupa.

S-Pankki ilmoitti viime viikolla ostavansa rahastoyhtiö FIMin. LähiTapiola Eläkeyhtiö ja Eläke-Fennia taas yhdistyvät vuoden 2014 alussa Elo-nimiseksi eläkeyhtiöksi.