​Uusia sijoituksia rahastoihin 272 miljoonaa euroa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin toukokuun aikana nettomääräisesti 272 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Kuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu arvo oli 111,8 miljardia euroa.

Eniten uutta pääomaa sijoitettiin pitkän koron rahastoihin, yhteensä 278 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoihin kertyi 142 miljoonaa euroa ja lyhyen koron rahastoihin 121 miljoonaa euroa. Osakerahastoista lunastettiin nettomääräisesti 271 miljoonaa euroa.

milj. EUR

Nettomerkinnät

toukokuu 2017

Nettomerkinnät

vuoden alusta

Pääoma

31.5.2017

Osakerahastot

-271

-548

41 749

Yhdistelmärahastot

142

737

21 201

Pitkän koron rahastot

278

440

30 837

Lyhyen koron rahastot

121

918

14 640

Vaihtoehtoiset rahastot

2

210

3 339

YHTEENSÄ

272

1 758

111 766


Kehittyvillä markkinoilla koettiin turbulenssia, kun Brasilian osakemarkkinat romahtivat lähes 15 prosenttia yhdessä päivässä euroissa mitattuna. Valuuttamarkkinoilla Brasilian real heikkeni 7 prosenttia Yhdysvaltain dollaria vastaan. Rajun markkinareaktion taustalla oli korruptiosyytökset maan presidentti Michel Temeriä kohtaan. Kuohunta markkinoilla laantui jo seuraavana päivänä, eikä se ole levinnyt muualle Latinalaiseen Amerikkaan.

Kehittyneissä talouksissa toukokuu sujui rauhallisesti lukuun ottamatta kohua presidentti Donald Trumpiin liittyvästä FBI:n Venäjä-tutkinnasta. Kuohunta heikensi dollaria euroon nähden ja osakekurssit niiasivat. Kokonaisuutena markkinavaikutukset jäivät kuitenkin vaisuiksi. Sijoittajien odotuksia osakkeiden tulevasta heilunnasta mittaava vix‐indeksi on laskenut hyvin matalalle tasolle, mikä kuvastaa sijoittajien rauhallisia tunnelmia.

”Sijoittajat eivät enää säiky (länsimaiden) poliittisia kohuja kuten aiemmin. Yritysten hyvät tulokset ja parantuneet talousnäkymät pitävät luottamusta yllä”, tiivistää Finanssiala ry:n analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastoissa eniten uusia sijoituksia kertyi jo toista kuukautta peräkkäin Eurooppaan sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 227 miljoonaa euroa. Euroopassa nähdään tuottomahdollisuuksia poliittisten riskien hälvettyä. Myös makrotalouden kokonaiskuva ja yritysten hyvät tulokset tukevat kehitystä. Sen sijaan Pohjois-Amerikkaan sijoittavista osakerahastoista lunastettiin varoja nettomääräisesti 426 miljoonaa euroa. Lunastuksia näistä rahastoista on tehty jo viisi kuukautta peräkkäin lähes miljardin euron arvosta. Taustalla on osittain voittojen kotiuttaminen pitkään jatkuneen kurssinousun jälkeen.

Suomi-rahastot ylsivät toukokuussa parhaaseen vuosituottoon 26,7 prosentin tuotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla (Sharpe 12 kk 2,0). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät

toukokuu 2017

Nettomerkinnät

vuoden alusta

Pääoma

31.5.2017

Tuotto

12 kk (ka.)

Suomi

-98

-242

5 499

26,7 %

Pohjoismaat

14

-202

4 535

17,6 %

Eurooppa

227

684

7 769

16,1 %

Pohjois-Amerikka

-426

-930

5 187

13,8 %

Japani

-7

61

905

15,3 %

Tyynenmeren alue

-1

20

313

16,5 %

Kehittyvät markkinat

-26

-102

6 196

17,9 %

Maailma

43

294

10 028

15,0 %

Toimialarahastot

2

-131

1 318

12,7 %

YHTEENSÄ

-271

-548

41 749

Pitkän koron rahastoissa eniten uusia sijoituksia keräsivät luokitellut yrityslainat sekä Euroopassa että globaalisti. Sen sijaan euroalueen valtionlainoista lunastettiin varoja. Parhaaseen vuosituottoon ylsi kehittyvien markkinoiden rahastoluokka 9,4 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sharpen mittarilla mitattuna parhaiten menestyivät euroalueen korkeariskiset yrityslainat, joiden keskimääräinen Sharpen luku vuoden aikajänteellä oli 4,0.

milj. EUR

Nettomerkinnät toukokuu 2017

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma

31.5.2017

Tuotto

12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

-43

-315

6 111

-0,3 %

Luokitellut yrityslainat EUR

95

126

10 486

2,7 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

8

-68

2 904

9,1 %

Valtioriski maailma

0

-4

166

-2,3 %

Luokitellut yrityslainat maailma

121

183

5 503

3,3 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

27

91

2 644

7,1 %

Kehittyvät markkinat

69

427

3 024

9,4 %

YHTEENSÄ

278

440

30 837

Rahastoraportti, toukokuu 2017
Markkinakatsaus, toukokuu 2017

Noin 28 prosentilla eli 1,2 miljoonalla 15–79 vuotiaista suomalaisista on rahastosijoituksia. Suomalaisten kotitalouksien omistamien rahastosijoitusten arvo oli vuoden 2016 lopussa sijoitussidonnaiset vakuutukset mukaan lukien noin 40,8 miljardia euroa, eli noin 38 prosenttia koko ra­hastopääomasta. Suomeen on rekisteröity 30 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli huhtikuun lopulla yhteensä 466 kpl.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat