Eläkeläiset käyttävät sote-palveluita vuodessa 6 500 euron arvosta

6 500 euron summasta eläkeläinen maksaa asiakasmaksuina keskimäärin 830 euroa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö vaihtelee huomattavasti ikä- ja tuloluokittain. Eniten palveluita käyttävillä kulut ovat keskimäärin 50 000 euroa vuodessa , selviää Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkimuksesta .

Noin 10 prosenttia eläkeläisistä käyttää huomattavan osan sote-palveluista. Lähes 70 prosenttia kaikista kuluista, jotka syntyvät eläkeläisten palvelujen tuottamisesta, syntyy tuon kymmenyksen käyttämistä palveluista. Sote-palveluita käyttävät erityisesti yli 85-vuotiaat vanhuuseläkeläiset ja alle 55-vuotiaat työkyvyttömyyseläkeläiset.

Vanhuksilla suuret kulut ovat tyypillisesti yhteydessä dementian hoitoon, nuoremmilla eläkeläisillä psykoosiin ja epilepsiaan ETK:n tiedotteessa sanotaan. Monet heistä asuvat pitkäkestoisesti asumis- tai laitospalvelussa.

Eläketurvakeskuksen tutkimus kattaa Suomen kaikki eläkeläiset. Aineistona käytettiin muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hoitoilmoitustietoja sekä Tilastokeskuksen tietoja tuloista ja sosioekonomisesta asemasta. Aineisto on vuodelta 2015.