Suomalaisen vakuutussektorin pää pysyy pinnalla rajuissakin stressitilanteissa

Suomalaiset vakuutusyritysryhmät että työeläkevakuutusyhtiöt kestäisivät erittäin nopeasti heikkenevän sijoitusympäristön vaikutukset vakavaraisuudessaan. Asia käy ilmi Finanssivalvonnan stressitesteistä. Fivan kotimainen testi oli kansallinen laajennus Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen EIOPAn suurille eurooppalaisille vakuutusryhmittymille tekemiin stressitesteihin.

​Fivan tiedotteen mukaan tulokset olivat pitkälti odotetun kaltaisia. Markkinaskenaariot vaikuttivat heikentävästi yhtiöiden sijoitusvarallisuuden (osake-, korko-, kiinteistö- ja muut sijoitukset) arvoon ja vakavaraisuuteen. Suomesta Fivan testiin osallistuivat

Vakuutusyritysryhmät

  • Fennia-konserni
  • LähiTapiola-ryhmä
  • OP Ryhmän vakuutusyritysryhmä

Työeläkevakuutusyhtiöt

  • Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas
  • Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia
  • Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
  • Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
  • Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Vakuutusyritysryhmien tapauksessa vakavaraisuussuhde laski kaikilla kolmella vakuutusyritysryhmällä molemmissa markkinaskenaarioissa. Yleisen korkotason (korkokäyrän) laskua kuvaavalla skenaariolla oli suurempi negatiivinen vaikutus vakavaraisuussuhteeseen.
Työeläkevakuutusyhtiöille toinen, yleisen korkotason (korkokäyrän) nousua kuvaava skenaario oli vaikutuksiltaan negatiivisempi. Työeläkevakuutusyhtiöiden sijoitusvarallisuuden arvo laski tässä skenaariossa merkittävästi, mikä heikensi yhtiöiden vakavaraisuutta. Skenaarioissa osakesijoituksiin kohdistunut stressi aiheutti suurimmat tappiot. Kuitenkin kokonaisuutena tarkastellen työeläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuuspääoma ylitti edelleen vähimmäispääomavaatimuksen.
”Testissä käytetyt skenaariot olivat todella äärimmäisiä. Esimerkiksi laskevien korkojen skenaariossa mallinnettiin korkotasoihin tilanne, jossa Euroopan talous ei kasva sataan vuoteen. Jopa näin äärimmäisessä tilanteessa yhtiöt pystyisivät selviämään maksuvelvoitteistaan”, toteaa Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Inna Aaltonen.
Eurooppalaisen valvojan testissä oli mukana Suomesta ainoastaan Sampo-ryhmittymä ja siihen kuuluvat yhtiöt If ja Mandatum Life.