Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Finanssiala > Uutismajakka > Rahastopääoman arvo lokakuun lopussa 121 miljardia euroa

Rahastopääoman arvo lokakuun lopussa 121 miljardia euroa

​Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin lokakuussa nettomääräisesti yhteensä miljoona euroa. Rahastopääoma kasvoi kuitenkin suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 121 miljardia euroa.

Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin 358 miljoonaa euroa ja yhdistelmärahastoihin 100 miljoonaa euroa uusia pääomia. Vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin 26 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin osakerahastoista 448 miljoonaa euroa ja lyhyen koron rahastoista 35 miljoonaa euroa. Vuoden alusta lukien osakerahastot ovat menettäneet 4,5 miljardia euroa.

milj. EUR

Nettomerkinnät lokakuu 2019

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.10.2019

Osakerahastot

-448  

-4 548  

 42 944  

Yhdistelmärahastot

 100  

 271  

 24 693  

Pitkän koron rahastot

 358  

 2 540  

 32 383  

Lyhyen koron rahastot

-35  

 1 341  

 15 087  

Vaihtoehtoiset rahastot

 26  

 901  

 6 297  

YHTEENSÄ

 1  

 505  

 121 405  

Vaikka osakerahastoista lunastettiin lokakuussa varoja, niin osakerahastojen pääoma kasvoi suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Suomessa osakemarkkinoiden hintojen nousua tuki yritysten kolmannen neljänneksen hyvät tuloskehitykset. Muutamaa suurta kansanosaketta lukuun ottamatta yritysten tuloskehitykset ja annetut tulosennusteet olivat positiivinen yllätys markkinoille. Yritysten hyvät tulokset eivät syntyneet pelkästään kuluja karsimalla, vaan myös liikevaihdot kasvoivat. Yhdysvalloissa ja muualla Euroopassa yritysten kolmannen neljänneksen tulokset eivät olleet yhtä positiivisia. Osakekurssit kuitenkin nousivat keskuspankkielvytysten tukemana.

Globaalilta poliittiselta rintamalta saatiin lokakuussa positiivisia uutisia. Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasodassa saatiin neuvottelut kunnolla käyntiin ja sopua hierottiin tiiviisti. Yhdysvaltojen tulevien presidentinvaalien uskotaan jo vaikuttaneen kauppasodan kulkuun. Brexit ei toteutunut lokakuun lopulla sopimuksettomana vaan päädyttiin aikalisän ottamiseen. Odottaminen siis jatkuu. Muutoinkin suurilta yllätyksiltä vältyttiin, mikä myös tuki osakemarkkinoiden kehitystä.

Pitkän koron rahastoista kehittyviltä markkinoilta on saatu kuluvana vuonna hyviä tuottoja. Korot ovat kehittyvillä markkinoilla olleet laskusuunnassa, ja markkinoilla on vielä varaa laskea korkoja. Euroopassa sen sijaan korot nousivat lokakuussa, ja korkotasot ovat edelleen miinuksella. Vaihtoehtoisiin rahastoihin virtasi myös lokakuussa varoja.

"Osakemarkkinat reagoivat lokakuussa uutisiin hyvin voimakkaasti, mikä antoi sijoittajille mahdollisuuksia tehdä ja kotiuttaa hyviä tuottoja. Suomessa yritysten kolmannen neljänneksen tulosennusteet yllättivät pääasiassa positiivisesti. Muutaman ison kansanosakkeen kurssilaskut kertovat hajauttamisen tärkeydestä. Vaihtoehtoisista rahastoista Suomessa erityisesti metsärahastot ovat kuluvana vuonna aktiivisesti tehneet metsäkiinteistökauppoja." summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin globaalisti ja Tyynenmeren alueelle sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 64 miljoonaa euroa. Eniten pääomia menettivät Pohjois-Amerikkaan, Eurooppaan ja kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot, yhteensä 461 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät toimialarahastot noin 19 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,4). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät lokakuu 2019

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.10.2019

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

-55  

-146  

 5 162  

11,4 %

Pohjoismaat

-14  

-24  

 4 704  

9,6 %

Eurooppa

-103  

-914  

 5 881  

9,7 %

Pohjois-Amerikka

-254  

-1 560  

 5 468  

12,2 %

Japani

 17  

-499  

 733  

10,3 %

Tyynenmeren alue

 32  

 60  

 582  

11,3 %

Kehittyvät markkinat

-104  

-952  

 5 243  

14,0 %

Maailma

 32  

-526  

 13 675  

11,9 %

Toimialarahastot

-0  

 14  

 1 497  

18,9 %

YHTEENSÄ

-448  

-4 548  

 42 944  

 

Pitkän koron rahastoissa varoja kertyi lähes kaikkiin alaluokkiin. Eniten uusia varoja kertyi euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin ja valtioriskiin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 330 miljoonaa euroa. Lisäksi globaalisti yrityslainoihin ja kehittyville markkinoille sijoittaviin rahastoihin kertyi sijoituksia yhteensä 122 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot 9,8 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 3,7).

milj. EUR

Nettomerkinnät lokakuu 2019

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.10.2019

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

 140  

 473  

 6 296  

7,5 %

Luokitellut yrityslainat EUR

 190  

 418  

 10 409  

4,6 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

 8  

 500  

 3 277  

4,2 %

Valtioriski maailma

-2  

 0  

 174  

-1,5 %

Luokitellut yrityslainat maailma

 88  

 558  

 5 649  

5,8 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

-100  

 190  

 2 695  

5,7 %

Kehittyvät markkinat

 34  

 402  

 3 883  

9,8 %

YHTEENSÄ

 358  

 2 540  

 32 383  

 

Rahastoraportti, lokakuu 2019

Markkinakatsaus, lokakuu 2019

Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksen mukaan 31 prosentilla, eli noin 840 000 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 5 000 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.


Uutisen ingressiä korjattu 8.11. kello 10.35: Sijoitusrahastoihin sijoitettiin lokakuussa nettomääräisesti miljoona euroa. Kohdassa luki aiemmin virheellisesti, että rahastoista olisi lunastettu nettomäräisesti miljoona euroa.