Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Finanssiala > Uutismajakka > Ilmasto ja kestävä rahoitus puheenjohtajuuskauden keskiössä

Ilmasto ja kestävä rahoitus puheenjohtajuuskauden keskiössä

Elämme jännittäviä aikoja, kun Euroopan poliittista valokeilaa suunnataan Suomeen. Heinäkuun alussa alkavan Suomen EU-puheenjohtajakauden virallinen ohjelma julkaistiin eilen 26. kesäkuuta. Sen prioriteetteja ovat EU:n yhteisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen, kilpailukykyisempi ja sosiaalisesti eheämpi unioni, EU:n aseman vahvistaminen globaalina ilmastojohtajana, sekä kansalaisten kokonaisturvallisuuden takaaminen. 

Suomi painottaa myös tehokasta päätöksentekoa ja toimeenpanoa, sekä hallinnon avoimuutta ja parempaa sääntelyä. Nämä kaikki ovat finanssialan kannalta kannatettavia prioriteetteja.

Finanssialaan liittyen ohjelmassa todetaan muun muassa, että vain terve pankkisektori voi rahoittaa tarvittavat investoinnit teknologiseen kehitykseen tai ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Euroopan pankkijärjestelmän määrätietoinen riskien vähennys on välttämätöntä ja pankkiunionin loppuunsaattaminen vaatii kunnianhimoista otetta. Keskustelut jatkuvat kesäkuussa sovitun tiekartan pohjalta kattaen valtiolainojen vakavaraisuuskohtelun. Suomi vie puheenjohtajana eteenpäin myös yhteisen talletussuojan teknisiä keskusteluja. Esitys ei siis ole vielä valmis poliittisiin neuvottelupöytiin, mikä on Finanssialan mielestä harkittua.

Puheenjohtajuuskauden ohjelman mukaan vihreän eli kestävän rahoituksen tulee täydentää kestäviä ilmastopolitiikan toimia. Finanssialan mielestä on tärkeää, että kestävän rahoituksen hankkeet tuodaan tällä tavalla esiin olennaisena osana ilmastonmuutoksen vastaista taistelua ja siihen sopeutumista. Kestävän rahoituksen määritelmiä koskeva esitys, ns. taksonomia, onkin yksi Suomen kauden keskeisiä finanssialan prioriteetteja neuvoston neuvottelupöydissä.

Digitalisaatio, tekoäly sekä data- ja alustatalous ovat ohjelman mukaan Euroopan tuottavuuden, kasvun, hyvinvoinnin ja työllisyyden avaintekijöitä. Nämä ovat olennaisia menestystekijöitä myös finanssialan toimijoille ja niiden tarjoamille palveluille.

Suomi ohjaa tulevan sääntelyn linjauksia


Vaikka keskeneräisiä lainsäädäntöesityksiä on puheenjohtajuuspöydällä rajattu määrä, Suomi pystyy edistämään tärkeistä linjauksista käytävää keskustelua ministerineuvostoissa sekä virkamiehistön piirissä.
Ajoitus syksyllä käytäviin jäsenmaiden välisiin keskusteluihin on hyvä, koska komissio antaa loppuvuodesta seuraavan viiden vuoden EU-lainsäädäntökauden työohjelman. Se sisältää tarkemmat kirjaukset uusista sääntelyesityksistä. Kuulemamme mukaan komission hahmottelemat finanssialan prioriteetit ovat samantyyppisiä kuin Suomen ohjelmassa mainitut.

Turvallisuustavoitteeseen liittyen Suomi aikoo edistää rahanpesun ehkäisyyn liittyviä uusia linjauksia sekä kyberturvaa. Sisämarkkinoiden kehittämishankkeisiin taas luetaan pääomamarkkinaunionin jatkokehittäminen, joka nähdään olennaisena osana kilpailukykyistä Eurooppaa.

Rahanpesun valvonnan kehittäminen EU-tasolla ja sen ehkäisyyn liittyvät muut toimet ovat keskeinen keskusteluaihe Suomen puheenjohtajakaudella. Jonkinlaiseen keskitettyyn valvontamalliin Euroopassa tuntuu olevan kiinnostusta. Ohjelman mukaan valvojilla on oltava riittävät toimivalmiudet ja kyky rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaiseen toimintaan. Finanssiala tukee tavoitetta rahanpesun ehkäisyn kehittämisestä.

Ministeritason keskustelua näistä teemoista käydään muun muassa syyskuussa Helsingissä pidettävässä epävirallisessa Ecofin-ministerien neuvostossa. Samaan aikaan Helsingissä järjestetään myös finanssialan viranomaisten ja alan edustajien Eurofi-konferenssi, jossa keskustellaan keskeisistä finanssialan kehittämisen suuntaviivoista. 

 Kirjoittaja

​Mari Pekonen-Ranta

Kirjoittaja on Finanssiala ry:n EU-edunvalvontaa koordinoiva johtaja.

 Samalta kirjoittajalta

 

 

Koronakriisi myllersi komission sääntelysuunnitelmat ja luo paineita kestävään elvytykseenhttp://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/tarkennuksia-komission-saantelysuunnitelmiin.aspxKoronakriisi myllersi komission sääntelysuunnitelmat ja luo paineita kestävään elvytykseen27.5.2020 11:55:00
Koronakriisi tervasi EU:n sääntelykoneiston rattaathttp://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/Koronakriisi-tervasi-EUn-koneiston-rattaat.aspxKoronakriisi tervasi EU:n sääntelykoneiston rattaat26.3.2020 15:49:00
Komissio patistaa jatkotyöhön pankkiunionissahttp://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/Komissio-tehostaa-pankki-ja-paaomamarkkinaunionin-neuvotteluja.aspxKomissio patistaa jatkotyöhön pankkiunionissa3.10.2017 8:34:00

 Tuoreimmat

 

 

Vastuullinen sijoittaminen on nyt valtavirtaahttp://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/Vastuullinen-sijoittaminen-on-nyt-valtavirtaa.aspxVastuullinen sijoittaminen on nyt valtavirtaa30.10.2020 6:15:00
Nyt viimein katse identiteettivarkauksien kriminalisointiin - Finanssiala ajoi jo lainsäädäntövaiheessa tiukempaa linjaahttp://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/katse-identiteettivarkauksien-kriminalisointiin-Finanssiala-ajoi-jo-lainsaadantovaiheessa-tiukempaa-linjaa.aspxNyt viimein katse identiteettivarkauksien kriminalisointiin - Finanssiala ajoi jo lainsäädäntövaiheessa tiukempaa linjaa29.10.2020 10:07:00
Vihreästi rahoitettu asuinrakentaminen torjuu ilmastonmuutostahttp://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/Vihreasti-rahoitettu-asuinrakentaminen-torjuu-ilmastonmuutosta.aspxVihreästi rahoitettu asuinrakentaminen torjuu ilmastonmuutosta23.10.2020 6:25:00