Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Finanssiala > Uutismajakka > Rahastoihin sijoitettiin 350 miljoonaa euroa syyskuussa

Rahastoihin sijoitettiin 350 miljoonaa euroa syyskuussa

Shutterstock

​Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin syyskuussa nettomääräisesti yhteensä 350 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 121 miljardia euroa.

Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin 483 miljoonaa euroa ja yhdistelmärahastoihin117 miljoonaa euroa uusia pääomia. Vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin 116 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin osakerahastoista 147 miljoonaa euroa ja lyhyen koron rahastoista 219 miljoonaa euroa. Vuoden alusta lukien osakerahastot ovat menettäneet 4,1 miljardia euroa.

milj. EUR

Nettomerkinnät syyskuu 2019

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 30.9.2019

Osakerahastot

-147  

-4 100  

 42 706  

Yhdistelmärahastot

 117  

 171  

 24 545  

Pitkän koron rahastot

 483  

 2 182  

 32 228  

Lyhyen koron rahastot

-219  

 1 376  

 15 216  

Vaihtoehtoiset rahastot

 116  

 761  

 6 119  

YHTEENSÄ

 350  

 390  

 120 815  


Vaikka osakerahastoista lunastettiin syyskuussa varoja, kasvoi niiden pääoma suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Samalla markkinoiden keskeiset osakeindeksit toipuivat elokuun notkahduksesta. Kiinan ja Yhdysvaltojen välisessä kauppasodassa erilaiset käänteet jatkuivat, mutta alustavien neuvottelujen alkaminen antoi markkinoille lievää toivoa mahdollisesta ratkaisusta. Epävarmuutta osakemarkkinoilla ylläpitää kuitenkin globaalin talouskasvun heikentyminen.
 
Keskuspankkien rahapoliittinen elvytys osaltaan lieventää tilannetta, mutta erityisesti euroalueella odotetaan myös Saksan poliitikoilta elvytyspäätöksiä. Suomessa odotukset yritysten kolmannen kvartaalin tulosjulkistuksista eivät ole korkealla. Loppuvuonna tulosvaroitusten määrä saattaakin vielä kasvaa.
 
Euroopassa korot nousivat aluksi syyskuussa, mutta kääntyivät kuun lopulla lievään laskuun. Euroopan keskuspankki EKP päätti laskea pankkien talletuskorkoa ja aloittaa joukkolainojen ostot uudestaan. Tavallisesti keskuspankkipäätökset vaikuttavat lähes suoraan lyhyisiin korkoihin ja sen jälkeen pitkiin korkoihin, joten lyhyen koron rahastoista kotiutettuja tuottoja todennäköisesti sijoitettiin pitkän koron rahastoihin. Koska korkotasojen odotetaan Euroopassa pysyvän vielä pitkään matalalla tasolla, kasvattaa se vaihtoehtoisten rahastojen suosiota.
 
”Keskeisten osakeindeksien toipuminen ei houkutellut sijoittajia osakemarkkinoille, vaan oletettavasti kauppasodasta johtuva epävarmuus lisäsi lunastuksia Pohjois-Amerikkaan sijoittavista osakerahastoista. Suomessa odotukset yritysten kolmannen kvartaalin tuloskehityksistä eivät ole korkealla. Osakemarkkinoilla saatetaankin nähdä vielä yllättäviä kurssireaktioita. Koska korot syyskuussa aavistuksen nousivat, nähtäväksi jää, onko pohja korkotasoissa nyt ohitettu”, toteaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.
 
Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin Pohjoismaihin ja Suomeen sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 129 miljoonaa euroa. Eniten pääomia menettivät Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan sijoittavat rahastot, yhteensä 211 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät toimialarahastot noin 12 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,9). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät syyskuu 2019

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 30.9.2019

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

 68  

-92  

 5 052  

-0,8 %

Pohjoismaat

 61  

-10  

 4 571  

-1,0 %

Eurooppa

-85  

-811  

 5 891  

1,4 %

Pohjois-Amerikka

-126  

-1 307  

 5 744  

6,9 %

Japani

-64  

-516  

 704  

-1,0 %

Tyynenmeren alue

-6  

 28  

 538  

2,3 %

Kehittyvät markkinat

-46  

-848  

 5 266  

10,9 %

Maailma

 60  

-558  

 13 476  

4,4 %

Toimialarahastot

-10  

 14  

 1 463  

12,4 %

YHTEENSÄ

-147  

-4 099  

 42 706  

 


Pitkän koron rahastoissa varoja kertyi lähes kaikkiin alaluokkiin. Eniten uusia varoja kertyi euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin ja valtioriskiin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 300 miljoonaa euroa. Lisäksi globaalisti yrityslainoihin ja kehittyville markkinoille sijoittaviin rahastoihin kertyi sijoituksia yhteensä 162 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot 9,8 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 3,5).

milj. EUR

Nettomerkinnät syyskuu 2019

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 30.9.2019

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

 202  

 333  

 6 243  

8,4 %

Luokitellut yrityslainat EUR

 98  

 237  

 10 192  

4,5 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

 25  

 492  

 3 285  

3,5 %

Valtioriski maailma

-3  

 2  

 179  

-0,7 %

Luokitellut yrityslainat maailma

 78  

 470  

 5 621  

6,9 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

-2  

 280  

 2 853  

4,6 %

Kehittyvät markkinat

 84  

 368  

 3 855  

9,8 %

YHTEENSÄ

 483  

 2 182  

 32 228  

 


Rahastoraportti, syyskuu 2019  
Markkinakatsaus, syyskuu 2019

Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksen mukaan 31 prosentilla,
eli noin 840 000 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 5 000 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.