Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Finanssiala > Vahingontorjunta > Materiaalit > Vaatimukset ja hakemukset

Vaatimukset ja hakemukset

Finanssiala (FA) luetteloi eurooppalaisten ja kansallisten standardien mukaisia palo-, murto- ja vuotovahinkojen vahingontorjuntaan liittyviä tuotteita sekä näitä suunnittelevia tai asentavia liikkeitä.

Finanssiala (FA) asettaa teknisiä turvallisuusjärjestelmiä suunnittelevalle tai niitä asentavalle liikkeelle vaatimuksia. Vaatimukset koskevat myös turvallisuusjärjestelmiin liittyviä palveluita tarjoavia liikkeitä. Vaatimuksilla varmistetaan järjestelmien hyvälaatuinen suunnittelu, asennus, ylläpito ja huolto sekä muut järjestelmiin liittyvät palvelut.

Finanssiala (FA) asettaa myös turvallisuusjärjestelmien suunnittelijoiden koulutusta antaville oppilaitoksille vaatimuksia, jotka koskevat kouluttajan ammattitaitoa ja oppilaitoksen laatua.

Koulutuksesta vastaavan henkilön tulee olla itse suorittanut hyväksytysti kaikki aihealueen kurssit sekä niihin liittyvät tentit ja mahdolliset työnäytteet.

Oppilaitoksella tulee olla käytössä kolmannen osapuolen arvioima, sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001).

Tuotteiden luetteloinnilla helpotetaan niiden asennus- ja tarkastustoimintaa. Samalla varmistetaan turvallisuuslaitteistojen laadukkuus. Alle on koottu vaatimukset ja hakemukset turvalaitteille, turvallisuusjärjestelmiä suunnitteleville ja niitä asentaville yrityksille sekä yritysten vastuuhenkilöille.

Luetteloiden tarkoituksena on ohjata yrityksiä ja kuluttajia testattujen ja luotettavien turvallisuustuotteiden ja -järjestelmien valintaan.

Tavoitteena on vahinkojen rajoittaminen ja ennaltaehkäisy.

 

Pohjoismaiset vakuutusalan yhdistykset, SF/Insurance Sweden (Ruotsi), FFI/Finance Finland (Suomi), Finance Norway (Norja) ja Insurance & Pension Denmark (Tanska) ovat laatineet yhteisen menettelymallin murronsuojatuotteiden luetteloimiseksi