Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Finanssiala > Linjaukset > EU-asiat > Pääomamarkkinaunioni

Pääomamarkkinaunioni

Eurooppalainen pääomamarkkinaunionihanke on komission laaja toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena on turvata yrityksille nykyistä monipuolisempi rahoitushuolto, tehostaa markkinoiden toimintaa ja antaa sijoittajille paremmat sijoitusmahdollisuudet kasvun ja työpaikkojen lisäämiseksi.

 

Toimintasuunnitelma koostuu lukuisista yksittäisistä sääntely- ja kehityshankkeista, joilla pyritään parantamaan erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksensaantia.

FA tukee EU:n sisämarkkinoiden ja pääomamarkkinaunionin kehittämistä. Rahoitusmuotojen monipuolistaminen on myös Suomen markkinoiden etu. Unionia ei kuitenkaan tulisi luoda uudella yksityiskohtaisella EU-lainsäädännöllä vaan purkamalla tarpeettomat rajat ylittävää sijoitustoimintaa haittaavat esteet.

Komissio on jo antanut ensimmäiset unioniin liittyvät lainsäädäntöehdotukset. Uudella arvopaperistamista koskevalla aloitteella pyritään luomaan EU:n alueelle puitteet läpinäkyvälle ja standardisoidulle arvopaperistamismenettelylle. Vastaavasti arvopaperien liikkeeseenlaskua halutaan helpottaa karsimalla anteihin liittyviä esitevaatimuksia. Pitkäaikais- ja infrastruktuurisijoittamista tuetaan arvioimalla uudelleen vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta koskevia Solvenssi II-sääntelypuitteita.

Sääntelyhankkeiden lisäksi komissio on käynnistänyt lukuisia selvityksiä, joiden pohjalta laaditaan tarkemmat etenemissuunnitelmat. Tiiviimmät neuvottelut käydään vuosien 2017–18 kuluessa. Kunnianhimoisena tavoitteena on saada EU:n alueelle täysin yhdentyneet pääomamarkkinat vuoteen 2019 mennessä.​

 Katso myös

 Hae aiheesta