Palvelut laskuttajalle

Pankit ovat kehittäneet yhteisiä palveluita ja standardeja helpottamaan yrityksen laskutusta ja maksujen käsittelyä. Monet standardeista ovat kansainvälisiä, osa käytössä vain kotimaassa.

Kansainvälinen ja kotimainen viite

Yritys voi yksilöidä asiakkaille lähetettävät laskunsa kotimaisen viitenumeron tai kansainvälisen standardin mukaisen viitenumeron (ISO 11649) avulla. Viitetietojen avulla laskuttaja voi valvoa laskutusta ja täsmäyttää saapuneet maksut automaattisesti. Laskuttaja saa viitetiedoilla yksilöityjen maksujen erittelytiedot kotimaisen tai ISO20022-standardin mukaisella tapahtumaluettelolla. Tilillä ja tiliotteella näkyy maksujen yhteissumma.

Suomessa käytettävä kansainvälinen viite muodostetaan kotimaisen viitteestä. Näin yritykset voivat siirtyä kansainvälisen viitteen käyttöön omassa tahdissaan, kun kansainvälinen viite voidaan tarvittaessa riisua kotimaiseksi viitteeksi järjestelmiin ja palveluihin. Kansainvälisen viitteen käyttöönottoon on laadittu ohje.

Verkkolaskutus

Suomessa yleisesti käytössä oleva verkkolasku on suomalaisten pankkien määrittelemä Finvoice. Ostaja vastaanottaa laskun sähköisessä muodossa omiin taloushallinnon järjestelmiinsä ja lasku on täsmäytettävissä tilausviitteellä suoraan tilaukseen. Verkkolaskuaineistoja voidaan välittää pankkiyhteysohjelmalla pankin kautta kuten maksuaineistot tai sähköisten laskujen välitystä tarjoavien verkkolaskuoperaattoreiden kautta. Kuluttajien verkkolaskusta käytetään nimitystä e-lasku. Verkkopankkilinkin avulla kuluttaja voi nähdä e-laskun liitteitä, esim. laskuerittelyn laskuttajan esilläpitopalvelusta internetissä.

Verkkolaskuja lähettävä yritys voi tarjota asiakkailleen myös suoramaksupalvelua. Suoramaksu on tarkoitettu toistuvien laskujen maksamiseen sellaisille kuluttajille, joilla ei ole käytössään verkkopankkia. Kuluttaja antaa suoramaksutoimeksiannon pankilleen ja pankki maksaa laskut automaattisesti suoramaksuna laskun eräpäivänä. Laskuttaja lähettää maksajalle esimerkiksi postitse laskun, joka sisältää tiedon suoramaksusta, ja kopion laskusta pankkiin sähköisesti osana verkkolaskuaineistoa.

Tilisiirtolomake

Tilisiirtolomake paperilaskun osana sujuvoittaa laskun maksamista. Tilisiirtolomakkeelta maksaja löytää helposti maksamiseen tarvittavat tiedot. Tiilisiirtolomake voidaan myös lukea optisesti ja skannata.

Pankkiviivakoodi

Viitenumeroa laskutuksessaan käyttävät yritykset voivat tulostaa tilisiirtolomakkeelle pankkiviivakoodin. Viivakoodissa on aina saajan tilinumero ja viitenumero, osassa myös rahamäärä ja eräpäivä. Käytössä on kansainvälisen tilinumeron sisältävä versio ja kansainvälisen tilinumeron lisäksi kansainvälisen viitteen sisältävä versio. Maksutiedot pankkiviivakoodilta voidaan lukea laskujen maksamiseen tarkoitetuilla maksuautomaateilla, maksupalvelukeskuksissa tai pankkien toimipaikkojen kassojen viivakoodinlukijoilla tai erillisillä kuluttajakäyttöön tarkoitetuilla viivakoodinlukijoilla, joilla tiedot voi lukea suoraan verkkopankin maksulomakkeelle.

QR-koodi

EPC:n suosituksia noudattava QR-koodi eli Quick response code on lisätty vuonna 2014 tilisiirtolomakestandardiin viivakoodin rinnalle ja se korvaa ajan mittaan pankkiviivakoodin. QR-koodi soveltuu sekä viitenumeroita että viestiä käyttävään laskutukseen. Se on uuden sukupolven kaksiulotteinen viivakoodi, jota voidaan lukea älypuhelimella tai erillisellä koodinlukijalla. QR-koodiin mahtuu merkittävästi enemmän tietoa kuin perinteiseen viivakoodiin ja se mahtuu pienempään tilaan. QR-koodi on myös hyvin vikasietoinen ja luettavissa, vaikka osa koodin tulostusalueesta olisi vahingoittunut.

Verkkomaksu

Verkkomaksu on turvallinen sähköinen palvelu yrityksille, jotka myyvät tuotteita tai palveluja verkossa. Kun asiakas on tehnyt ostoksensa verkkokaupassa ja valitsee maksutavaksi oman pankkinsa verkkomaksun, hänet siirretään saman istunnon aikana verkkopankkiinsa maksamaan ostokset tililtään. Maksulla käytetään samoja turvaratkaisuja kuin verkkopankissa. Maksajan pankkitiedot eivät näy kauppiaalle, eivätkä ulkopuoliset pääse lukemaan tai muuttamaan välitettäviä tietoja. Maksussa tarkistetaan myös kauppiaan tiedot erillisen turvakoodin avulla. Kauppias solmii verkkomaksusopimuksen erikseen jokaisen pankin kanssa. Palvelun käyttöönotto edellyttää yritykseltä kykyä muodostaa asiakkaalle sähköinen lasku ja verkkomaksun vaatimat tiedot.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat