Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Finanssiala > Uutismajakka > Sijoitusrahastoihin uutta pääomaa yli miljardi euroa

Sijoitusrahastoihin uutta pääomaa yli miljardi euroa

​Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin syyskuussa nettomääräisesti 1,1 miljardia euroa uutta pääomaa. Rahastojen yhteenlaskettu arvo kuitenkin laski 83,4 miljardiin euroon. Rahastopääoman supistuminen johtui syyskuulle ajoittuneista pohjoismaisista rahastofuusioista, joiden seurauksena noin 2,6 miljardia euroa rahastopääomaa siirtyi Suomesta Ruotsiin.

Eniten uutta pääomaa sijoitettiin syyskuussa osakerahastoihin, jotka keräsivät nettomerkintöjä yhteensä 667 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin 361 miljoonaa euroa ja yhdistelmärahastoihin 269 miljoonaa euroa. Lyhyen koron rahastoista sen sijaan lunastettiin 180 miljoonaa euroa.

milj. EUR
Nettomerkinnät, syyskuu 2014
Nettomerkinnät, tammi-syyskuu 2014
Pääoma 30.9.2014
Osakerahastot
        667
1 646
 31 987
Yhdistelmärahastot
        269
1 933
 11 893
Pitkän koron rahastot
        361
3 647
 26 359
Lyhyen koron rahastot
      -180
  -600
 11 484
Vaihtoehtoiset rahastot
           2
  182
   1 717
Yhteensä
    1 120
6 809
 83 440

 
Euroopan keskuspankki (EKP) yllätti markkinat syyskuun alun korkokokouksessa laskemalla ohjauskoron 10 korkopisteellä 0,05 prosenttiin ja talletuskoron -0,20 prosenttiin. Lisäksi EKP:n pääjohtaja Mario Draghi ilmoitti, että EKP:n tase tulee kasvamaan vuoden 2012 tasolle, eli noin 1000 miljardia euroa nykyisestä, arvopaperien osto-ohjelmien ja pankeille suunnatun pitkäaikaisen lainaohjelman (TLTRO) vaikutuksesta. Syyskuun 18. päivä toteutetusta ensimmäisestä huutokaupasta pankit hakivat rahoitusta kuitenkin vain reilu puolet ennakoidusta määrästä. Länsimaiden rahapolitiikka liikkuu lähitulevaisuudessa eri suuntiin, kun Yhdysvaltain keskuspankki (Fed) valmistelee jo rahapolitiikan asteittaista kiristämistä. Euroopassa rahapolitiikan eriytyminen onkin näkynyt vientiyrityksiä helpottavana euron heikentymisenä. 

”Vientiriippuvuutensa takia euroalue hyötyy EKP:n rahapolitiikan kevenemisestä ja sen tuomasta euron heikentymisestä. EKP:n rahapolitiikan epätavanomaisten toimien toteutus on kuitenkin vasta alkanut, joten vaikutukset ovat vielä epävarmoja”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastot,
milj. EUR
Nettomerkinnät, syyskuu 2014
Nettomerkinnät, tammi-syyskuu 2014
Pääoma 30.9.2014
12 kk:n tuotto (ka.)
Suomi
           33
    -349
 4 413
9,1 %
Pohjoismaat
          -60
   117
 3 302
9,5 %
Eurooppa
          572
   399
 5 844
9,6 %
Pohjois-Amerikka
          123
   873
 4 162
22,2 %
Japani
           -31
    55
    591
5,2 %
Tyynenmeren alue
            -9
      2
    206
8,4 %
Kehittyvät markkinat
           20
    19
 5 949
12,6 %
Maailma
         113
   547
 6 479
17,0 %
Toimialarahastot
          -95
   -17
 1 042
19,3 %
Yhteensä
         667
 1 646
31 987
 

Osakerahastoluokissa eniten uutta pääomaa sijoitettiin eurooppalaisiin yrityksiin sijoittaviin osakerahastoihin, joiden nettomerkinnät olivat syyskuussa 572 miljoonaa euroa. Vuoden aikajänteellä mitattuna osakerahastoista parhaiten tuottivat Pohjois-Amerikkaan sijoittavat rahastot 22,2 prosentin vuosituotolla. Kyseinen rahastoluokka pärjäsi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,96). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät euroalueen luokitellut yrityslainat, joiden nettomerkinnät olivat yhteensä 254 miljoonaa euroa. Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista menestyi parhaiten euroalueen valtioiden velkapapereihin sijoittava rahastoluokka. Sen keskimääräinen vuosituotto oli 9 prosenttia. Sharpen mittarilla vuoden aikajänteellä parhaiten menestyi euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka (Sharpe 12 kk 4,3). 

Pitkän koron rahastot,
milj. EUR
Nettomerkinnät, syyskuu 2014
Nettomerkinnät, tammi-syyskuu 2014
Pääoma 30.9.2014
12 kk:n tuotto (ka.)
Valtioriski EUR
         -156
     70
5 329
9,0 %
Luokitellut yrityslainat EUR
          254
1 562
10 096
6,3 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR
           70
  -247
2 163
6,8 %
Valtioriski maailma
             3
   -43
211
4,7 %
Luokitellut yrityslainat maailma
         120
1 283
4 319
4,1 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma
           37
   204
1 626
6,3 %
Kehittyvät markkinat
           33
   819
2 616
7,1 %
Yhteensä
          361
3 647
26 359
 

 
Rahastoraportti
Markkinakatsaus