Pankkien vakavaraisuussäännöstö Basel III

Basel III uhkaa nostaa pankkien
pääomavaateita tuntuvasti
– iskisi talouden elpymiseen
ja luotonantoon

  • Ehdotetun Basel III -sääntelyn vaikutukset Euroopan pankkeihin olisivat hyvin merkittäviä. Pääomavaatimukset voisivat nousta selvästi enemmän kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Vakavaraisuussääntely määrittää, miten paljon pankilla pitää olla omia varoja suhteessa taseen riskeihin.
  • Finanssivalvonnan arvion mukaan Suomessa pääomavaatimusten nousu olisi keskimäärin 15–20 prosenttia. Lisäksi vakavaraisuuslaskenta muuttuisi vähemmän riskejä heijastavaksi.
  • Sääntely iskisi erityisesti asunto- ja yritysluottoihin, joita pohjoismaisilla pankeilla on paljon. Se heikentäisi pankkien mahdollisuuksia rahoittaa talouden elpymistä ja vihreitä investointeja.
  • Finanssialan mukaan uudet säännökset on toimeenpantava tavalla, joka ottaa huomioon EU:n rahoitusmarkkinoiden erityispiirteet. Pääomavaatimusten olisi heijastettava aidosti riskejä ja niiden nousun olisi pysyttävä mahdollisimman pienenä.

Pankkisääntelyä koskevien lopullisten Basel III -standardien voimaansaattaminen odottaa toimeenpanoaan EU:ssa. Uudistuksen tarkoituksena on parantaa riskien laskentaa ja lisätä vertailukelpoisuutta pankkien välillä. Baselin komitean saaman toimeksiannon mukaan uudistus ei saisi merkittävästi nostaa pankkien pääomavaatimuksia.

Keskuspankeista ja pankkivalvojista muodostuva Baselin komitea on laatinut kansainväliset standardit, jonka eri talousalueet, kuten EU ja Yhdysvallat, sovittavat omaan lainsäädäntöönsä.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat