Pankkien vakavaraisuussäännöstö Basel III

Basel III uhkaa nostaa pankkien
pääomavaateita tuntuvasti
– iskisi talouden elpymiseen
ja luotonantoon

  • Baselin pankkivalvontakomitea (BCBS) on kansainvälinen, 28 maan keskuspankkien ja pankkivalvontaviranomaisten yhteistyöelin, joka antaa säännöksissään suosituksia kansainvälisesti aktiivisten pankkien valvontaan ja vakavaraisuusvaatimuksiin.
  • Komitean säännökset eivät ole sitovaa lainsäädäntöä, mutta sen jäsenet ovat sitoutuneet viemään suositukset kansalliseen sääntelyynsä. Euroopassa komitean standardit pannaan täytäntöön EU-lainsäädännössä, joita kaikkien pankkien on lain nojalla noudatettava.
  • Pankkivalvontakomitea kokoontuu sveitsiläisessä Baselin kaupungissa, jonka mukaan säännökset ovat saaneet nimensä.
  • Ehdotetun Basel III -sääntelyn vaikutukset Euroopan pankkeihin olisivat hyvin merkittäviä. Pääomavaatimukset voisivat nousta selvästi enemmän kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Vakavaraisuussääntely määrittää, miten paljon pankilla pitää olla omia varoja suhteessa taseen riskeihin.
  • Finanssivalvonnan arvion mukaan Suomessa pääomavaatimusten nousu olisi keskimäärin 15–20 prosenttia. Lisäksi vakavaraisuuslaskenta muuttuisi vähemmän riskejä heijastavaksi.
  • Sääntely iskisi erityisesti asunto- ja yritysluottoihin, joita pohjoismaisilla pankeilla on paljon. Se heikentäisi pankkien mahdollisuuksia rahoittaa talouden elpymistä ja vihreitä investointeja.
  • Finanssialan mukaan uudet säännökset on toimeenpantava tavalla, joka ottaa huomioon EU:n rahoitusmarkkinoiden erityispiirteet. Pääomavaatimusten olisi heijastettava aidosti riskejä ja niiden nousun olisi pysyttävä mahdollisimman pienenä.

Pankkisääntelyä koskevien lopullisten Basel III -standardien voimaansaattaminen odottaa toimeenpanoaan EU:ssa. Uudistuksen tarkoituksena on parantaa riskien laskentaa ja lisätä vertailukelpoisuutta pankkien välillä. Baselin komitean saaman toimeksiannon mukaan uudistus ei saisi merkittävästi nostaa pankkien pääomavaatimuksia.

Euroopan komissio julkisti 27.10.2021 esityksensä siitä, miten lopulliset Basel III -pankkisääntelystandardit toimeenpannaan EU:ssa. FA:n mukaan esitys ei ota riittävällä tavalla huomioon EU-maiden tarpeita. Asia on syytä korjata, kun esityksiä jatkossa käsitellään eri EU-pöydissä.

Animaatio Basel III -sääntelystä

Salli kaikki evästeet, jotta voit nähdä tämän sisällön.

Animaatiossa on havainnollistettu esimerkki Basel III-säännöstön täytäntöönpanosta siten, että sääntelyn tavoitteet toteutuvat ja EU:n kilpailukyky turvataan. Animaatiota on päivitetty toukokuussa 2022.

Animaatio englanninkielisenä versiona. Englanninkielistä versiota ei ole päivitetty toukokuussa 2022, kuten suomenkielistä.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat