Pankkien vakavaraisuussäännöstö Basel III

Basel III uhkaa nostaa pankkien
pääomavaateita tuntuvasti
– iskisi talouden elpymiseen
ja luotonantoon

  • Baselin pankkivalvontakomitea (BCBS) on kansainvälinen, 28 maan keskuspankkien ja pankkivalvontaviranomaisten yhteistyöelin, joka antaa säännöksissään suosituksia kansainvälisesti aktiivisten pankkien valvontaan ja vakavaraisuusvaatimuksiin.
  • Komitean säännökset eivät ole sitovaa lainsäädäntöä, mutta sen jäsenet ovat sitoutuneet viemään suositukset kansalliseen sääntelyynsä. Euroopassa komitean standardit pannaan täytäntöön EU-lainsäädännössä, joita kaikkien pankkien on lain nojalla noudatettava.
  • Pankkivalvontakomitea kokoontuu sveitsiläisessä Baselin kaupungissa, jonka mukaan säännökset ovat saaneet nimensä.
  • Ehdotetun Basel III -sääntelyn vaikutukset Euroopan pankkeihin olisivat hyvin merkittäviä. Pääomavaatimukset voisivat nousta selvästi enemmän kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Vakavaraisuussääntely määrittää, miten paljon pankilla pitää olla omia varoja suhteessa taseen riskeihin.
  • Finanssivalvonnan arvion mukaan Suomessa pääomavaatimusten nousu olisi keskimäärin 15–20 prosenttia. Lisäksi vakavaraisuuslaskenta muuttuisi vähemmän riskejä heijastavaksi.
  • Sääntely iskisi erityisesti asunto- ja yritysluottoihin, joita pohjoismaisilla pankeilla on paljon. Se heikentäisi pankkien mahdollisuuksia rahoittaa talouden elpymistä ja vihreitä investointeja.
  • Finanssialan mukaan uudet säännökset on toimeenpantava tavalla, joka ottaa huomioon EU:n rahoitusmarkkinoiden erityispiirteet. Pääomavaatimusten olisi heijastettava aidosti riskejä ja niiden nousun olisi pysyttävä mahdollisimman pienenä.

Pankkisääntelyä koskevien lopullisten Basel III -standardien voimaansaattaminen odottaa toimeenpanoaan EU:ssa. Uudistuksen tarkoituksena on parantaa riskien laskentaa ja lisätä vertailukelpoisuutta pankkien välillä. Baselin komitean saaman toimeksiannon mukaan uudistus ei saisi merkittävästi nostaa pankkien pääomavaatimuksia.

EU-parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunta äänesti 24.1.2023 kannastaan Basel III:een. Finanssiala ry:n mielestä valiokunta ei huomioi kannassaan tarpeeksi kansallisten markkinoiden erityispiirteitä. Valiokunnan kannassa on kuitenkin jonkin verran parannuksia parlamentin raportoijan alkuperäiseen kantaan.

Animaatio Basel III -sääntelystä

Salli kaikki evästeet, jotta voit nähdä tämän sisällön.

Animaatiossa on havainnollistettu esimerkki Basel III-säännöstön täytäntöönpanosta siten, että sääntelyn tavoitteet toteutuvat ja EU:n kilpailukyky turvataan. Animaatiota on päivitetty toukokuussa 2022.

Animaatio englanninkielisenä versiona. Englanninkielistä versiota ei ole päivitetty toukokuussa 2022, kuten suomenkielistä.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat