EU

Brexit

Brexit tuo kasan kysymysmerkkejä
EU:n finanssimarkkinoille

Finanssipalvelut eivät ole mukana vuoden 2020 lopussa solmitussa EU:n ja Britannian kauppa- ja yhteistyösopimuksessa.

Britannian finanssimarkkinoilla on ollut merkittävä rooli EU:n finanssiyhtiöiden rahoitusjärjestelyissä ja palveluiden infrastruktuurissa.

Britannia aikoo soveltaa vapauttaan poiketa EU-sääntelystä. Ei ole tiedossa, miten ja missä asioissa, ja se voi aiheuttaa runsaasti epävarmuutta.

Tulevina vuosina nähdään, miten EU vastaa omalla sääntelyllään mahdolliseen Britanniasta tulevaan kilpailuun.

Suunnitelmissa on kuitenkin jatkaa jonkin asteista yhteistyötä finanssimarkkinoiden osalta EU:n ja Britannian välillä. Nähtäväksi jää, kuinka syvää yhteistyö tulee olemaan.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Lainsäädäntö

Mari Pekonen-Ranta

Johtaja, EU-asiat

EU-edunvalvonnan koordinointi, Brysselin toimisto