Peruspankkipalvelut

Peruspankkipalvelujen sääntelyn tarvetta selvitettävä tarkoin ja yhdessä sidosryhmien kanssa

Mitä käytännön toimia tarvitaan?

  • Jos uuteen hallitusohjelmaan otetaan kirjaus peruspankkipalveluiden saatavuudesta, siinä tulisi todeta esimerkiksi seuraavaa. ”Selvitetään peruspankkipalveluiden saatavuuden turvaamisen vaihtoehtoja huolellisten vaikutusarviointien pohjalta ja yhdessä sidosryhmien kanssa. Mahdollisen uuden sääntelyn tulee olla oikeasuhtaista ja se ei saa vaarantaa suomalaisen pankkitoiminnan kilpailukykyä EU:n yhteismarkkinalla.”

Käteisen saatavuuteen ei tarvita sääntelyä. Pandemia kiihdytti käteisen käytön vähenemistä ja kasvatti korttimaksamista.

Uuteen hallitusohjelmaan mahdollisesti otettava kirjaus peruspankkipalveluiden saatavuuden turvaamisesta edellyttää huolellista eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten arviointia ja selvittämistä yhdessä sidosryhmien kanssa. Näin voidaan taata oikeasuhtainen sääntely eri osapuolten kannalta sekä suomalaisen pankkitoiminnan kilpailukyky EU:n yhteismarkkinalla.

Kategoristen sopimusvapauden rajoitusten sijaan sääntelyratkaisujen tulee perustua asiakkaiden palvelutarpeiden sekä liiketoiminnan tarpeiden ja pankkien voimassa olevien muiden säädösvaatimusten yhteensovittamiseen. Asiakkuuden minimivaatimusten selkeä määrittely yksinkertaistaisi säädösvelvoitteiden täyttämistä.

Suomen Pankin vuonna 2022 tekemässä kyselytutkimuksessa vain seitsemän prosenttia suomalaisista kertoi maksavansa pääsääntöisesti käteisellä. Käteisen jakelukanavat ovat monipuoliset. Pankin konttorien ja automaattien lisäksi käteistä on mahdollista nostaa lukuisista kauppojen toimipisteistä ja R-kioskeista eri puolilta Suomea. Valtaosalla pankeista on sopimus käteisen nostopalvelusta kauppaketjun tai -ketjujen tai asiamiespisteiden kanssa.

Taustaa

Pankkipalveluiden saatavuus on ollut esillä mediassa ja keskusteluissa poliitikkojen, viranomaisten ja eri sidosryhmien kanssa. Esimerkeiksi nostettuja asiakasryhmiä, joilla on ollut haasteita palvelujen saamisessa, ovat olleet mm. maahanmuuttajat, ulkomaalaiset opiskelijat ja erilaiset yhdistykset.

Valtiovarainministeriö lähetti huhtikuun puolessa välissä 2023 lausunnolle laajan sidosryhmien näkemyksiä kartoittavan kyselyn kuluttaja- ja yritysasiakkaiden pankkipalveluiden saatavuudesta sekä mahdollisesta peruspankkipalveluja koskevan sääntelyn uudelleentarkastelusta. Lausuntoaika päättyy 26.5.2023.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt