Pyöreä pöytä: Miten rahanpesua ja harmaata taloutta pitäisi torjua tulevalla EU-kaudella? 27.5. klo 12.15

Pankit tekivät rahanpesun selvittelykeskukselle viime vuonna lähes 19 900 rahanpesuilmoitusta, joista vain pieni osa johtaa esitutkintaan, syytteeseen tai tuomioon.

Useat EU-maat ovat laajentaneet talousrikosten ja rahanpesun torjuntaan liittyvää tiedonvaihtoa sekä pankkisektorin sisällä että pankkien ja viranomaisten kesken.

Finanssiala ry arvioi, että tiedonvaihdon avaaminen tehostaisi merkittävästi rahanpesun torjuntaa myös Suomessa.

Mitä rahanpesun ja harmaan talouden torjunnalle täytyisi tehdä EU-tasolla tulevalla vaalikaudella? Tätä käsittelee FA:n EU-vaaliaiheinen pyöreän pöydän webinaari.

Maanantaina 27.5. klo 12.15 järjestettävän webinaarin puhujakaartissa ovat:

  • Sirpa Pietikäinen – europarlamenttiehdokas, kokoomus
  • Ville Niinistö – europarlamenttiehdokas, vihreät
  • Arno Ahosniemi – toimitusjohtaja, Finanssiala ry
  • Mika Linna – rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja tietoverkkorikosten torjunnan johtava asiantuntija, Finanssiala ry

Finanssialan tavoitteet rahanpesun ja harmaan talouden torjuntaan:

  • Petosten torjuntaan tarvitaan uusia keinoja. Verkkorikolliset hyödyntävät toiminnassaan uusinta teknologiaa, sen haavoittuvuuksia, huijaussivustoja ja laillisten toimijoiden nimissä lähetettyjä huijausviestejä. Rikolliset toimivat rajoista välittämättä, joten torjuntatoimiin tulee panostaa myös EU-tasolla ja muillakin toimialoilla, tarvittaessa esim. teleyrityksiä velvoittavalla lainsäädännöllä.
  • Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisyä koskevan sääntelyn on oltava selkeää, riskilähtöistä ja koko EU-alueelle yhteistä. Finanssiyritysten keskinäisen sekä niiden ja viranomaisten välisen tietojenvaihdon ja yhteistyön edellytyksiä on vahvistettava.
  • Pankkien mahdollisuuksia puuttua maksuihin, joihin liittyy rikos- tai rahanpesuepäily, tulee parantaa. Maksut on voitava pysäyttää tai peruuttaa riittävän matalalla kynnyksellä, ja epäiltyjä rikoksia ja niiden tekijöitä koskevia tietoja tulee voida vaihtaa pankkien ja soveltuvin osin myös muiden finanssiyritysten välillä.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt