Sähköinen ajoneuvorekisteri

Ajoneuvojen vakuuttaminen ja rekisteröinti yhdeksi ympäristöystävälliseksi tapahtumaksi

Ajoneuvojen rekisteri-ilmoituksia tehdään vuosittain reilut 2,2 miljoonaa kappaletta. Marraskuusta 2015 lähtien ajoneuvojen rekisteröinti on ollut mahdollista tehdä vakuuttamisen yhteydessä vakuutusyhtiön järjestelmässä. Vakuuttamisen ja rekisteröinnin yhdistäminen samaksi tapahtumaksi virtaviivaistaa paljon olemassa olevia toimintatapoja.

Ajoneuvolla on oltava voimassaoleva liikennevakuutus, jotta se voidaan rekisteröidä. Yli 99 prosentissa rekisteri-ilmoituksista käsitellään tietoa, joka löytyy ajoneuvon vakuutussopimuksesta ja vaikuttaa vakuutukseen.

Sähköinen palvelu yksinkertaistaa prosessia ja uusi toimintamalli alentaa rekisteröinnin kustannuksia automaattisen prosessin myötä. Ajoneuvonsa rekisteröintipalvelua tarvitseva asiakas välttää liikkumisen palvelupisteelle käyttämällä sähköisiä palveluita.

Finanssiala ry (FA), Liikennevakuutuskeskus (LVK) ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ovat tehneet yhdessä kestävän kehityksen sitoumuksen, jolla uutta toimintatapaa halutaan edistää ja samalla vähentää rekisteröinnistä syntyvää hiilijalanjälkeä.

Uusi rekisteröintitapa tuo tuloksia

Ajoneuvorekisteröinnin CO2-päästöjen arvioidaan alustavien laskelmien mukaan vähentyvän jopa puoleen aikaisemmasta, kun yhä useampi autonsa rekisteröintiä tarvitseva asiakas on ottanut käyttöön uuden rekisteröintitavan. Kestävän kehityksen asiantuntijayritys Natural Interestin laskelmat viittaavat tähän suuntaan. 

Järjestelmäuudistuksen seurantaraportin mukaan toiminnan päästöt olivat vuoden 2018 lopussa 47 prosenttia pienemmät rekisteröintitapahtumaa kohden verrattuna lähtötilanteeseen.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksella kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa

Valtioneuvoston kansallinen kestävän kehityksen toimikunta edistää kestävän kehityksen mukaisen yhteiskunnan rakentamista. Tekemällä yhteiskuntasitoumuksen erilaiset toimijat sitoutuvat edistämään kestävää kehitystä työssään. Finanssiala ry:n, Liikennevakuutuskeskuksen ja Liikenteen turvallisuusviraston tekemän sitoumuksen tavoitteena on valtioneuvoston asettamien kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusten tavoitteista edistää resurssiviisasta taloutta ja hiilineutraalia yhteiskuntaa.​

Asiantuntijat

|

Aiheen osaajat FA:ssa